SMHI rekryterar professorer till forskningsavdelningen

SMHI stärker och utvecklar sin forskning genom att anställa fyra professorer, en för vart och ett av SMHIs expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Första att utlysas är tjänsten som professor inom klimatologi.

– Hög vetenskaplig kompetens är en förutsättning för framgångsrik forskning. Vi har redan idag en framstående forskning. Nu kan vi stärka den ytterligare när vi anställer professorer som ska bidra till att leda och utveckla forskningen inom våra ämnesområden, säger Joakim Langner, chef för SMHIs forskningsavdelning.

Den första tjänsten som utlyses är professuren inom klimatologi. Huvudinriktning är förståelse av klimatsystemets variabilitet, processer som styr klimatet och hur dessa kan representeras i klimat- och jordsystemmodeller.

– Klimatfrågan är en av vår tids största globala samhällsutmaningar och SMHIs forskning bidrar med viktig kunskap både nationellt och internationellt, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör, SMHI.

– Vi hoppas på sökande som både kan stärka och profilera vår verksamhet internationellt och utveckla vår samverkan med universitet och högskolor, säger Joakim Langner.  

SMHI är en expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Hela myndighetens verksamhet bygger på vetenskaplig grund. SMHIs forskningsavdelning har drygt 100 medarbetare som arbetar med tillämpad forskning, metod och modellutveckling.

Inför 2017 ändrades SMHIs instruktion så att myndigheten får anställa en professor inom respektive ämnesområde.