SMHI-projektet Switch-On lyfts fram av EU som särskilt lyckat

SMHIs projekt Switch-On uppmärksammas av EU som ett särskilt framgångsrikt projekt vid GEO-mötet i Mexiko. Projektet använder öppna data för att skapa tjänster för vattenförvaltning i Europa, och bygger parallellt upp en forskningsinfrastruktur för att främja samarbete mellan europeiska forskare.

– Vi har kommit halvvägs i projektet och har redan utvecklat de 14 fungerande informationstjänster i form av webbsidor och appar som vi hade som mål. Vi har också byggt upp en forskningsinfrastruktur, ett virtuellt vattenlabb, där forskare kan samarbeta och utbyta data, säger Berit Arheimer, koordinator för EU-projektet Switch-On.

Projektutvärdering visar på goda betyg

SMHIs poster i EU-montern på GEO-mötet i Mexiko.
SMHIs poster i EU-montern på GEO-mötet i Mexiko. Förstora Bild

Under året har Switch-On genomgått en extern utvärdering. Utvärderingen gav projektet goda betyg.

– Vi fick väldigt positiva kommentarer under den hearing som följde utvärderingen. De lyfte fram oss som ett ”flagship project”. I projektet visar vi nyttan med öppna data inom vattenförvaltning och forskning. Det är roligt att det uppmärksammas och det gör oss förstås väldigt stolta, säger Berit Arheimer, men så har vi duktiga partners och ett väldigt bra fungerande projektkontor inom SMHI som driver projektet.

Nu påbörjas andra halvan av projektet. Webbtjänster och appar ska vidareutvecklas samtidigt som det skapas affärsplaner för att hitta betalande kunder och marknader för alla tjänster. Detta görs av produktägarna, som framförallt är små och medelstora företag.

SMHI har ansvar för de två tjänsterna WET och eEUTCON.

WET, Water in Europe Today (Vatten i Europa idag), är en europeisk variant av SMHIs tjänst HydroNu (Hydrologiskt nuläge), som visar om ett vattendrag har högre eller lägre vattenflöde än normalt.

eEUTCON är ett verktyg för att analysera och planera kostnadseffektiva möjligheter att förbättra vattenkvaliteten i vattendrag för att undvika övergödning.

Belyses i samband med GEO-mötet i Mexiko

Switch-On är ett av de projekt som EU väljer att lyfta fram bland sina speciellt framgångsrika projekt vid GEO-mötet i Mexiko.

GEO-mötet inleds den 11 november 2015 och Sveriges delegation leds av SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt.

Om GEO-mötet i Mexiko.