Östersjöns miljö visualiseras under Världsvattenveckan

Vad är orsakerna till Östersjöns övergödning? Hur ser framtidsscenarierna ut för havet? Havsmiljöfrågorna belystes i en visualiseringsdom under Världsvattenveckan i Stockholm. SMHI medverkade också i workshops på tema Vattenkvalitet.

Övergödningen av Östersjön kan komma att påverkas av klimatförändringar. I beslut som rör miljön blir det därför allt viktigare att ta hänsyn till effekterna av ett varmare klimat.

Den nya visualiseringen ”Baltic Vision” fokuserar på fakta kring havsmiljö men också på olika scenarier för framtiden. Den pekar på effekterna av hur kombinationen av ett förändrat klimat och övergödningen kan tänkas påverkas av utsläppsminskningar.

Presentationen kring havsmiljön visades under Världsvattenveckan den 6-8 september, på Älvsjömässan i Stockholm. Den uppblåsbara domen har plats för 20-talet besökare åt gången, där också experter från SMHI inom oceanografi och hydrologi medverkade på plats. Visningen är framtagen av SMHI och Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, i samarbete med Visualiseringscenter C, och hålls på engelska.

Innehållet som visades i domen är resultat från arbete inom forskningsprogrammet BONUS/ECOSUPPORT och baseras på modellberäkningar med SMHIs modeller RCO SCOBI och Balt-HYPE. Visualiseringen är finansierad bland annat av Sidas Östersjöenhet.


Workshops på Världsvattenveckan

Under World Water Week arrangeras också en rad workshops på tema Vattenkvalitet. SMHI medverkade i ”Minimizing Land Use Based Water Pollution” den 7 september samt ”Shortcutting Historical Pollution Trends” den 9 september. SMHI deltog även som "chair" och diskussionsledare i ett seminarium den 8 september som anordnades av UNESCO och ICSU "Water Quality in Capacity Development: Policy Options and Practical Solutions in the National and Transboundary Context".

Om Världsvattenveckan

Världsvattenveckan – World Water Week i Stockholm - är en global plattform för policyutveckling, implementering och forskning kring internationella vatten- och utvecklingsfrågor. Varje år samlar konferensen cirka 2500 experter och beslutsfattare som tillsammans söker gemensamma lösningar på världens vattenproblem. Arrangörer är Stockholm International Water Institute (SIWI).

Kontaktpersoner visualisering Östersjön

Patrik Wallman, forskare hydrologi, patrik.wallman@smhi.se, 011-495 8698
Helén Andersson, forskare oceanografi, helen.andersson@smhi.se, 011-495 8631
Lotta Andersson, forskare hydrologi, lotta.andersson@smhi.se, 011-495 8144
Tina Neset, forskarassistent, Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, tina.schmid.neset@liu.se, 013-282288