SMHI på stor europeisk geovetenskaplig konferens

Klimatförändring, nederbörd och öppna data och transparens inom vattenforskning. Det är några teman för forskning som SMHIs forskare presenterar på den stora geovetenskapliga konferensen EGU 2017 i Wien den 23-28 april.

Varje år samlas forskare inom geovetenskaperna till den stora europeiska konferensen arrangerad av EGU, European Geosciences Union. Det är en sammanslutning för de geovetenskapliga ämnesområdena som täcker jorden, planeterna och rymden.

Bidrag från SMHIs forskare

Programmet består av en lång rad föreläsningar och postervisningar, uppdelat i olika sessioner. Under konferensen deltar SMHIs forskare med både postrar, föreläsningar och en utställning. En forskare delar också sin erfarenhet att vara kvinna och ledare inom geovetenskaplig forskning.

Effekter vid olika uppvärmning i Europa

Hur ser klimatet ut i Europa när den globala medeltemperaturen har stigit med 1,5°, 2°, 2,5° respektive 3°C jämfört med förindustriella förhållanden? Forskare från SMHI kan visa att redan vid en lägre grad av global uppvärmning (1,5° och 2°C) förändras klimatet, och förändringen ökar med stigande temperaturer. Erik Kjellström från SMHI visar en poster (EGU2017-12609).

Klimatförändring i Sydamerika och Centralamerika

Med detaljerade regionala beräkningar av ett förändrat klimat kan forskare säga hur klimatförändringen kan komma att påverka en viss region. SMHIs forskare har gjort beräkningar för Sydamerika och Centralamerika som bland annat visar möjliga regionala förändringar av temperatur och nederbörd under innevarande sekel. Forskarna kan också visa hur resultatet påverkas av olika utsläppsscenarier och de visar förändringar i extrema temperaturer och nederbörd. Erik Kjellström och Grigory Nikulin från SMHI håller föredrag (EGU2017-12819 och EGU2017-8716).

Variationer i Arktis havsisutbredning påverkar vintertemperatur

Vintrar på norra halvklotet påverkas av Arktis havsisutbredning. Trots att Arktis havsisutbredning inte verkar ha något avgörande inflytande på temperaturtrenderna, förutom i nordöstra Kanada, så verkar Arktis havsisutbredning vara en viktig faktor för temperaturvariationerna i Europa och Asien. Det finns dock en stor naturlig variation mellan olika vintrar. Det gör att modellerna inte lyckas återskapa den kalla vinterperioden 2009/2010, men lyckas bättre med vintern 2010/2011. Torben Königk från SMHI visar en poster (EGU2017-6292).

Molninteraktion och extrem nederbörd

Genom experimentella studier av hur skyfall påverkas av stigande temperatur har forskare kunnat visa att det är konvektiva moln som samverkar och förstärker varandra som står för den ökande regnintensiteten. Moln som inte samverkar visar ingen ökning av intensitet vid högre temperatur. Forskarna tror att denna samverkan i form av självorganisering är en nyckelfaktor för att förklara kopplingen mellan skyfall och ökande temperatur. Peter Berg från SMHI håller ett föredrag (EGU2017-11716).

Kvinna, forskare och ledare

Det kan vara svårt att kategorisera människor i olika fack, då alla är individer med unika egenskaper. Men att vissa grupper blir underrepresenterade gör att värdefull kompetens kan förloras, likriktade arbetsgrupper kan bli mindre effektiva och mindre förberedda för nya inriktningar. Berit Arheimer, forskare på SMHI med 25 års erfarenhet inom geovetenskapen, presenterar sin erfarenhet och ger tips på hur man kan hitta strategier för lika förutsättningar i forskningen (EGU2017-10606).

SWITCH-ON - virtuellt vattenlaboratorium

Med öppna data och transparent forskning i ett virtuellt vattenlaboratorium kan forskare samarbeta och ta del av varandras experiment redan innan de publicerats. Det snabbar på framstegen inom forskningen och gör den öppen för granskning. Under konferensen så demonstrerar projektet SWITCH-ON ett nytt virtuellt vattenlaboratorium och diskuterar visioner och utmaningar för e-infrastrukturen (EGU2017-10659, workshop och diskussion session SMP11 samt hands on-användning session SC26). Demonstrationer av det virtuella vattenlaboratoriet varje dag kl 10:15 och 15:15, utställningsytan plats 56.

Hela programmet för EGU

Hela programmet går att hitta på EGUs webbplats för konferensen, där du söker på SMHI för att hitta konferensbidrag från SMHI.