SMHI på EGU 2018

Nu har årets stora europeiska forskningskonferens, EGU 2018, startat. SMHI deltar med både presentationer och postrar under många sessioner under veckan. 

EGU2018 logo

Den europeiska forskarakademin inom geovetenskaper, EGU (European Geosciences Union) håller sin generalförsamling 2018 i Wien, Österrike, den 8-13 april 2018. Den samlar geovetenskapliga forskare från hela världen till en konferens som täcker alla discipliner av vetenskaperna om jorden, planeterna och rymden.

Varje år deltar SMHI och presenterar de senaste framstegen inom sin forskning. 2018 är inte något undantag. I konferensprogrammet på EGU:s webbplats kan du söka på SMHI för att se de programpunkter där SMHI medverkar.