SMHI kommenterar IPCC-rapporter från arbetsgrupp 1

FNs klimatpanel IPCC presenterade i september 2013 en den första delrapporten i sin utvärdering av kunskapsläget om klimatförändringen. SMHI:s Lars Bärring kommenterar rapporten och dess sammanfattning så här:

Lars Bärring, Rossby Centre
Lars Bärring, klimatforskare på SMHI och en av två kontaktpersoner för IPCCs arbete i Sveriges.

– Sammanfattningen på 48 sidor är användbar för alla som vill ha en snabb överblick över den aktuella klimatforskningen, säger Lars Bärring, forskare på Rossby Centre, SMHIs klimatforskningsenhet, och en av två SMHI-medarbetare som från årsskiftet tagit över som kontaktperson för IPCCs arbete i Sverige.

Sammanfattningen baseras på en underlagsrapport som beskriver de vetenskapliga rön som ligger till grund för klimatpanelens slutsatser. Den fullständiga rapporten finns på IPCCs webbplats.

Huvuddragen enligt SMHI-forskare

Klimatforskaren Erik Kjellström deltog som expert i den svenska delegationen vid mötet kring den första delen i IPCCs femte klimatrapport i september i fjol. Han har också sammanfattat huvuddragen i den svenska översättningen av IPCCs dokument och lyfter fram ett övergripande citat från sammanfattningen: ”Människans påverkan på klimatsystemet är tydlig. Påverkan är uppenbar utifrån stigande halter av växthusgaser i atmosfären, positiv strålningsdrivning, observerad uppvärmning samt via förståelsen av klimatsystemet”.

– Det här citatet sammanfattar huvuddragen i rapporten i två meningar och den klimatforskning som är samstämmig om att uppvärmningen till största del kan knytas till människans aktiviteter. Den säger också något om vår förbättrade förståelse av klimatsystemet, till exempel genom att klimatmodellerna utvecklats och blivit bättre sedan den förra utvärderingsrapporten 2007, säger Erik Kjellström, klimatforskare och chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Rapporten för nedladdning

Den svenska översättningen av sammanfattningen från delrapport ett, ”FNs Klimatpanel Klimatförändring 2013 - Den naturvetenskapliga grunden”, går att ladda ner från Naturvårdsverkets webbplats. Mer information om den första delrapporten finns på IPCCs webbplats www.climatechange2013.org.