SMHI bygger varningssystem för översvämningar i Västafrika

Varje år rapporteras många dödsfall i Västafrika till följd av oväntade översvämningar. Just nu är Nigeria speciellt drabbat med flera större översvämningar i stora delar av landet. Intresset är därför stort för det operationella varningssystem för översvämningar som SMHI är med och bygger upp i regionen.

I ett projekt som leds av forskare från SMHI, med deltagare från 17 västafrikanska länder, skapas en operationell prognos- och varningstjänst för höga flöden och översvämningar för den västafrikanska regionen. Det ska drivas vid det regionala institutet AGRHYMET, som arbetar med bland annat jordbruksfrågor och hydrologi för området. De ska förmedla prognoser för höga flöden och översvämningar till nationella hydrologiska institut i de 17 länderna, som i sin tur är ansvariga för att justera, förbättra och utvärdera prognoserna för vidare distribution av varningar till lokala användare.

– Vi försöker etablera ett ambitiöst samarbete över hela regionen med en kaskad av användare på olika nivåer som ska dela information och ta ansvar för sin del i den produktionskedja som vi hjälper dem att utveckla, säger Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningsenheten på SMHI.

Medelhögt vattenflöde i Nigerfloden
I september 2018 steg vattenflödet i Nigerfloden och längs floden uppstod översvämningar, vilket också krävde många dödsoffer. Med en operationell prognos- och varningstjänst för höga flöden och översvämningar stärks ländernas förmåga att varna för dessa situationer.

Kunskap på export

Idag saknar många västafrikanska länder egna prognossystem för höga flöden och översvämningar. SMHI har däremot lång erfarenhet av att bygga upp motsvarande varningstjänst i Sverige och Europa.

– Vi kan dela med oss av vår kompetens att bygga tekniska system, men det är också viktigt att vi anpassar tekniken och utvecklar den hydrologiska beräkningsmodellen HYPE tillsammans med hydrologer i regionen för att ta till vara deras lokala kompetens, säger Jafet Andersson, forskare inom hydrologi på SMHI och koordinator för projektet.

Deltagare i arbetet
Deltagare från 17 länder är med i arbetet att skapa en operationell prognos- och varningstjänst för höga flöden och översvämningar för den västafrikanska regionen.

Långvarig utveckling i regionen

SMHI har arbetat i regionen sedan 2012 i flera olika projekt i nära samarbete med det regionala institutet AGRHYMET, och utvecklat en hydrologisk beräkningsmodell för området kring Nigerfloden. Nu ska arbetet utvidgas till hela regionen, från Kap Verde i väst till Tchad i öst. En viktig del är användarkrav och behovsinventering, liksom att utvidga, komplettera och förbättra beräkningsmodellen HYPE med hydrologiska mätningar och satellitinformation för hela området.

Utvecklingen av prognos- och varningstjänsten för höga flöden och översvämningar sker i projektet FANFAR som finansieras av EU:s Horisont 2020-program i tre år (2018-2020). I projektplanen ingår att söka mer långsiktig finansiering för att fortsätta etablera förvaltning och användning av systemet efter projektet är slut. Förhoppningen är att AGRHYMET tillsammans med de nationella hydrologiska och meteorologiska instituten på sikt ska kunna driva produktionssystemet själva.