SMHI bygger ut europeiskt arkiv av klimatsimuleringar

SMHI ska tillsammans med åtta underleverantörer bygga ut Copernicus arkiv av detaljerade regionala klimatsimuleringar över Europa. Det ger bland annat möjlighet att jämföra hur olika nivåer av utsläpp påverkar klimatförändringen.

– Det större arkivet av klimatsimuleringar bygger på olika utsläppsscenarier. Då går det att jämföra hur klimatet förändras vid olika mycket utsläpp av växthusgaser. Det ger större möjlighet att säga något om framtiden, och ett bättre underlag för samhället vid arbete med utsläppsminskningar och klimatanpassning, säger Erik Kjellström, forskare och chef vid SMHIs Rossby Centre.

Detaljerat regionalt material

De detaljerade regionala simuleringarna utgår från globala simuleringar från de stora internationella klimatmodelleringsprojekten CMIP5 och CMIP6.

Den färdiga samlingen regionala simuleringar ska föras in i Copernicus datatjänst, en del av det europeiska programmet för jordobservationer. De kan ligga till grund för många framtida produkter och tjänster inom Copernicus klimattjänster.

– För oss som forskare så ger ett större arkiv en bättre möjlighet att analysera hur en framtida klimatförändring kan se ut. Vi kan också undersöka vilka osäkerheter det finns i utvecklingen, säger Erik Kjellström. 

Jämförelse av upplösning i modell över Europa
En regional klimatmodell med hög upplösning (till höger) återger jordens yta (topografi) på ett mer detaljerat sätt, jämfört med en global klimatmodell med lägre upplösning (till vänster). Skillnaden blir extra tydlig vid kustlinjer och bergskedjor. Färgerna visar höjden över havet. Förstora Bild

Fyraårigt projekt

Projektet pågår till år 2021. De regionala simuleringarna görs enligt internationell standard utvecklad inom det globala CORDEX-nätverket. SMHI är huvudpart och i projektet medverkar institut och universitet från Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och Tyskland.