Seminarium för användare av klimatscenarier

SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre arrangerar ett seminarium om att använda klimatscenariodata. Seminariet som vänder sig till olika grupper användare av klimatdata och forskare kring klimateffekter, arrangeras den 21 oktober i Norrköping.

- Klimatinformation är ett mycket komplext område, och det är inte alltid så enkelt att ta till sig och använda underlaget, säger Colin Jones, chef Rossby Center.

- Vi vill öka kunskapen kring klimatscenarier men också diskutera hur vi från forskningen kan förbättra oss och ge mer användbar information till de som behöver den.

Under seminariet kommer klimatforskare att ge vägledning för hur klimatinformation kan användas bättre, och flera användare berättar om sina erfarenheter kring klimatdata. Under dagen presenteras också det senaste inom arbetet med klimatmodellering. Dagen avslutas med en gemensam diskussion.

Program och anmälan

"Rossby Centre användarforum: Exempel på användning av klimatscenarier i effektstudier" arrangeras den 21 oktober på SMHI i Norrköping.

Till program och anmälan