Satelliter nyckel i nya projekt

Satellitinformation används på många olika sätt inom SMHIs forskning. I två nya projekt ska satelliter användas för att övervaka moln i klimatmodeller och för att förbättra prognosmodeller.

Sedan slutet av 1970-talet har satelliter använts för att övervaka atmosfären. De mäter till exempel moln, luftfuktighet och temperatur.

Moln i klimatmodeller

Trots att molnen ofta är tydliga för oss människor när vi tittar upp mot himlen är de svårare att återskapa i klimatmodeller.

– Genom att bygga en specialprogramvara, en satellitsimulator, låter vi en satellit övervaka atmosfären som klimatmodellen beskriver den, precis som satelliter jorden runt övervakar vår verkliga atmosfär. Då kan vi bättre återskapa den molnighet som skulle förekomma när klimatet utvecklar sig så som i modellen, förklarar Salomon Eliasson, som forskar om moln och satelliter.

Forskningssatellit
Instrumentet AMSR2 ombord på den japanska satelliten GCOM-W är viktigt för forskarna. Foto Raumfahrer.net

Mäter utbyte av vatten mellan mark och atmosfär

Jordytan spelar en viktig roll i både hydrologisk och meteorologisk prognosverksamhet. Med satelliter kan utbytet av vatten mellan jordytan och atmosfären mätas över stora områden. Utbytet påverkar både vädret och det hydrologiska läget på land.

– Detaljerade prognoser kräver en bra beskrivning av tillståndet i och på marken där vädret också påverkar människor mest. Med det här projektet tar vi de första små stegen mot en framtida möjlig integrerad meteorologisk-hydrologisk prognosmodell som utnyttjar satellitdata, säger Tomas Landelius, forskare inom satellit.

Båda projekten är finansierade av Rymdstyrelsen och pågår 2015-2017.