Satellitbilder ger möjlighet att följa islossningen i Torne älv

För första gången har SMHI använt högupplösta satellitbilder för att följa islossningen i Torneälven.

Forskningsprojektet CryoLand har utvecklat en metod att identifiera isproppar i Torne älv och översvämmade områden kring älven med högupplösta satellitbilder.

– Radarsatellitbilder med en upplösning på 1-3 meter kan användas för att skilja på vatten och is. De ger en bra bild av var Torne älv har öppet vatten och var den är isbelagd. Om det bildas isproppar vid islossningen syns de, hur stora de är och hur stort område som påverkas, säger David Gustafsson, forskare hydrologi på SMHI.

Ny möjlighet att övervaka med satellit

I år har islossningen övervakats i ett område från mynningsdeltat och 40 km uppströms i höjd med Matkakoski.

– Om ett besvärligt läge hade utvecklats med mycket isproppar och översvämningar var vi redo att utnyttja en sorts akuttjänst där högupplösta satellitbilder kan beställas med kort varsel. Nu har islossningen varit väldigt lugn sedan den startade, och därför har vi bara använt satellitbilder från reguljära överflygningar med radarsatelliten TerraSAR-X.

– Vi hoppas att bilderna i framtiden kommer att vara en naturlig del av det beslutsunderlag som varningstjänsten använder, säger David Gustafsson. 
 

Radarsatellitbild från TerraSAR-X den 6 maj 2013, islossning
Till vänster radarsatellitbild från TerraSAR-X den 6 maj 2013, med preliminära resultat som visar Torne älv och de stora områden där isen redan släppt (rosa markering). Grå ytor till havs och i Torneälvens bredare område visar isbelagd yta. Bilden till höger markerar det område TerraSAR-X täcker på Google Earth. Källa: Cryoland. Förstora Bild

Problem med isproppar i Torne älv

Torne älv är en av landets största oreglerade älvar. Isen är ofta tjock och eftersom älven har en varierad bredd är det inte ovanligt att isen klumpar ihop sig på sin väg ut mot havet och bildar isproppar i smalare passager.

Det allvarligaste problemet är när havsisen utanför mynningsdeltat blockerar isen från älven. Det kan medföra översvämningar i själva Haparanda/Torneå. Men även isproppar längre upp längs älven kan skapa problem på sin väg ner mot mynningen.