Sannolikhetsprognoser underlättar produktionsplanering för vindkraft

Nyttan av en väderprognos kan öka om prognosen kombineras med flera liknande prognoser. Genom att läsa av flera olika väderprognoser kan du bilda dig en uppfattning av hur sannolikt det är att en viss väderutveckling kommer att inträffa. Detta ligger till grund för sannolikhetsprognoser, något som nu utvecklas för vindkraftindustrin.

En sannolikhetsprognos ger inte bara en förutsägelse över kommande väderutveckling, utan också ett mått på hur trolig denna väderutveckling är.

Genom att räkna fram flera väderprognoser med liknande utgångsvärden skapas en ensemble av väderprognoser. Visar de olika prognoserna i ensemblen en liknande väderutveckling är det mer troligt att det kommande vädret faktiskt kommer att ha den utvecklingen. Om de olika prognoserna i ensemblen däremot visar en större spridning i väderutveckling, är det också mer osäkert vilket väder det kommer att bli framöver. På så sätt kan en ensemble ge ett mått på osäkerheten i väderprognosen.

Sannolikhetsprognoser ger mervärde

Produktion av vindkraft är mycket väderberoende, inte minst med hänsyn till istillväxt på vindkraftverken. Energimyndigheten finansierar ett projekt där SMHI, Uppsala universitet och WeatherTech Scandinavia utvecklar prognosmodellernas förmåga att beräkna nedisning och produktionsförlust hos vindkraftverk. Utveckling har pågått i flera år och nu har de första lyckade testerna av ensembleprognoserna genomförts.

– Med sannolikhetsprognosen har vindkraftindustrin bättre underlag för sin produktionsplanering. Vädret och att kunna förutsäga nedisningsförhållanden på vindkraftverk är avgörande faktorer för hur mycket energi ett vindkraftverk kan producera. Att kunna ge vindkraftproducenterna en sannolikhetsbedömning för väderprognosen har ett stort mervärde, säger Esbjörn Olsson.

Den senaste utvecklingen i om sannolikhetsprognoser för vindkraftindustrin presenterades på konferensen Winterwind i Åre i början av februari.

Test av sannolikhetsprognoser för ortsväder

Knapp för att komma till SMHIs betatjänst för sannolikhetsprognoser
I väderpresentationen på smhi.se finns länk till ”BETA – Så säker är prognosen”, som leder till betaversionen av sannolikhetsprognos för ortsprognosen.

Som första väderinstitut ett nytt sätt att presentera sannolikhetsprognoser för allmänheten. I SMHIs vädertjänst på smhi.se finns en betatjänst som visualiserar flera alternativa utvecklingar av vädret utifrån ortsprognoser; vilket väderläge som är mest troligt, mindre troligt och minst troligt.