SMHI Rossby Centre 20 år: Klimatmodellering sedan 1997 – grunden till kunskap om ett förändrat klimat

Rossby Centre, SMHIs klimatmodelleringsenhet, firar 20 år. På dessa år har Rossby Centre vuxit från att vara ett nystartat center till att vara en väletablerad och erkänd internationell aktör. Jubileet firar vi med en konferens för forskare och användare av klimatforskning och klimattjänster den 13-14 september 2017. 

När Rossby Centre startade 1997 hade FNs klimatpanel ett par år tidigare gjort försiktiga formuleringar som antydde att det skulle finnas en märkbar mänsklig påverkan på det globala klimatet. För Sverige saknades till stor del kunskap om hur ett förändrat klimat skulle kunna påverka landet.

Sedan dess har kunskapen vuxit fram. FNs klimatpanel uttryckte i sin senaste utvärderingsrapport om klimatförändringen att människans påverkan på klimatsystemet är tydlig, den globala uppvärmningen fortsätter och den kan till största delen knytas till människans aktiviteter.

Rossby Centre idag

Idag är Rossby Centre Sveriges största grupp för klimatmodellering och forskning om klimatsystemet, med utveckling av både regionala och globala klimatmodeller.

Rossby Centre har byggt upp ett internationellt välanvänt underlag om förändrat klimat, och levererar nu detaljerade klimatsimuleringar inte bara för Sverige, utan för stora områden i världen. Informationen presenteras allt mer i användarvänliga klimattjänster, som ska underlätta arbete med klimatanpassning och vid olika effektstudier.

Forskarna på Rossby Centre är aktiva i en rad internationella projekt och bygger också upp kunskap i exempelvis Afrika, för att fler forskargrupper ska kunna stå på egna ben och ta fram klimatinformation för sina länder.

Bjuder in till konferens

Rossby Centre firar 20-årsjubileet med en konferens i två dagar, 13-14 september 2017. Den första dagen har fokus på forskning och modeller, den andra dagen är inriktad mot klimattjänster och klimatanpassning. Konferensen hålls på Arbetets museum i Norrköping. 

Du anmäler dig till konferensen genom att fylla i anmälningsformuläret senast den 28 augusti 2017 (antalet platser är begränsat). 

Preliminärt program SMHI Rossby Centres 20-årsjubileum

13-14 september 2017, Arbetets museum, Norrköping

Onsdag 13 september  
09:30

Registrering och fika

.
10:00 Välkommen

Joakim Langner | chef SMHI Forskning & Utveckling

Erik Kjellström | enhetschef SMHI Rossby Centre
10:15

Session 1 
Klimatmodellering

Erland Källén | ECMWF samt Stockholms universitet

Gunilla Svensson |Stockholms universitet

+ Korta presentationer av forskare från Rossby Centre
12:00

Lunch

.
13:00

Session 2
Jordsystemmodellering

Ilona Riipinen | Stockholms universitet

Paul Miller | Lunds universitet

+ Korta presentationer av forskare från Rossby Centre

14:00

Session 3
Regional och lokal klimatinformation

Jens Christensen | Köpenhamns universitet

+ Korta presentationer av forskare från Rossby Centre

14:30

Fika och postrar

.
15:00

Session 4
Forskningssamarbeten

Deliang Chen | Göteborgs universitet

Shuting Yang | DMI, Danmarks meteorologiska institut

+ Korta presentationer av forskare från Rossby Centre

16:30 - 18:00  Mingel .
Torsdag 14 september  
09:30

Fika

.
10:00

Inledning

Rolf Brennerfelt | SMHIs generaldirektör

10:15

Session 5
Utveckling av klimattjänster

Carin Nilsson | Lunds universitet

Berit Arheimer | SMHI

+ Korta presentationer av forskare från Rossby Centre

12:00

Lunch

.
13:00

Session 6
Nordiskt perspektiv på klimattjänster

Hilppa Gregow | FMI, Finlands meteorologiska institut

Stefan Sobolowski | Bergens universitet

+ Korta presentationer av forskare från Rossby Centre

15:00

Fika och postrar

.
15:30 - 16:30

Syntes och slutsats

Erik Kjellström | enhetschef SMHI Rossby Centre  
samt ytterligare medverkande