Regional klimatkonferens avslutad med avstamp mot framtiden

Metoder att beskriva klimat ur ett regionalt perspektiv var temat när forskare från hela världen samlades för den vetenskapliga konferensen ICRC-CORDEX 2016. Drygt 300 deltagare från 38 länder i alla världsdelar har diskuterat klimatmodellering, klimatförändring, konsekvenser och effekter.

Den gemensamma grunden är att forskningen utgår från något av de regionala klimatscenarier som producerats inom CORDEX, där SMHI är en stor leverantör av beräkningar.  

– Vi har sett exempel på konsekvenser av klimatförändringen som kraftigare skyfall, torka som breder ut sig och ökade risker för skogsbränder. Det behöver samhället förbereda sig på och rusta inför. Vi har också fått del av några exempel som innebär möjligheter, bland annat en sydamerikansk studie som visar att ändrade vindförhållanden kan ge bättre möjligheter att producera vindenergi, säger Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskning vid Rossby Centre.

Deltagare på konferensen ICRC-CORDEX 2016
Deltagare på konferensen ICRC-CORDEX 2016 samlade till ett gruppfoto.

Framtida utmaningar

Konferensen avslutades med en diskussion om de vetenskapliga utmaningar som regional klimatforskning står inför. På vilket sätt tillför regional nedskalning mervärde till globala klimatmodeller?

– Idag är det svårt att arbeta med klimatanpassning utifrån data från de globala klimatmodellerna, eftersom de presenterar generella värden över stora områden. Här är den regionala nedskalningen viktig för att ta fram mer detaljerad information så att samhället kan förbereda sig och anpassa sig till förändrade lokala och regionala förhållanden, säger Iréne Lake, föreståndare för det Internationella projektkontoret för CORDEX vid SMHI.

Två av de tydliga förändringarna i ett framtida klimat är kraftigare skyfall och förändrade lokala vindmönster. Hur ska ni forskare arbeta vidare med detta?  

– För nederbörd ser vi att det kommer att bli en ökning av de kraftiga skyfallen, och det ger stora konsekvenser i samhället.  Under konferensen låg mycket fokus på de allra mest högupplösta regionala klimatmodellerna, med några kilometers upplösning, som på ett mycket bättre sätt representerar kraftiga skyfall och kraftiga vindar. Vi ska fortsätta att förbättra dessa verktyg och vi behöver också arbeta med att få fram bättre observationer av dagens förhållanden så att vi kan utvärdera modellerna, säger Grigory Nikulin, forskare på SMHI och medlem i CORDEX vetenskapligt rådgivande team.  

Kapacitetsuppbyggnad

CORDEX handlar inte bara om att ta fram regional klimatinformation, utan har också uttalade mål kring kunskapsutbyte och kommunikation med användare av regional klimatinformation.

– Det är en framgång att konferensen samlade forskare från så många länder. Inte minst är det glädjande att många forskare från utvecklingsländer genom CORDEX har tillgång till regional klimatinformation. Nu kan de lättare ta en aktiv del i arbetet med att förstå klimatförändringen och dess effekter, och även bidra till klimatanpassningsarbetet i sina respektive länder, säger Iréne Lake.

Budskap från IPCC

På konferensen deltog också representanter för FNs klimatpanel IPCCs arbetsgrupp ett och två. Det hade ett tydligt budskap att de vill att CORDEX ska bidra till IPCC-arbetet framöver både till de kommande specialrapporterna, bland annat den om 1,5 graders temperaturökning, och till nästa stora utvärderingsrapport från IPCC som är planerad till 2022.

Forskare i samtal i pausen på CORDEX-konferensen
Drygt 300 forskare från 38 länder från alla världsdelar deltog i ICRC-CORDEX 2016 konferens om regional klimatmodellering.