Rapport höjer kunskap om skadliga algblomningar och avsaltning av havsvatten

Skadliga algblomningar kan ge problem vid avsaltning av havsvatten. FN:s mellanstatliga oceanografiska kommission IOC-UNESCO har gett ut en rapport som höjer kunskapen inom området. SMHI har bidragit med ett kapitel om observationer av skadliga algblomningar.

Många länder runt om i världen använder avsaltat havsvatten som dricksvatten och i industriella processer. Det finns närmare 20 000 avsaltningsanläggningar runt om i världen och antalet ökar med ungefär 12 procent om året. En faktor som kan vara ett hot mot avsaltningsanläggningarna är skadliga algblomningar. Trots det finns kunskapsluckor om dessa fenomen hos både operatörer av avsaltningsanläggningar och hos myndigheter.

Skadliga alger på två sätt

De skadliga algblomningarna kan delas in i två huvudgrupper. Dels de giftiga algerna som producerar alggifter som kan göra djur och människor illamående eller vara dödliga. Dels de alger som bildar stor massa när de blommar, och på så sätt kan skada ekosystem eller avsaltningsanläggningar.

– Idag kan vi hitta giftiga alger till exempel i provtagningar och med automatiska undervattensmikroskop, men vi kan också se utbredning av de skadliga algblomningarna med satellitobservationer, berättar Bengt Karlson, forskare på SMHI och huvudförfattare till kapitlet om observationer av algblomningar. 

Satellitbild algblomning 2017
Algblomning sedd från satellit. Stora delar av Östersjön blommade den 22 juli 2017. Foto NASA Förstora Bild

Metoder för observationer av alger

I rapporten beskrivs både traditionella och nya mätmetoder som kan användas för att upptäcka skadliga algblomningar. Vilken metod som bör väljas styrs både av vilka alger som finns i området och hur förutsättningarna i havet ser ut kring avsaltningsanläggningen.

– Det är viktigt att begränsa effekterna av de skadliga algblomningarna både genom att hindra att blomningen når avsaltningsanläggningen men också genom åtgärder om en anläggning tar in vatten med giftiga alger i, säger Bengt Karlson.

Rapporten Harmful Algal Blooms (HABs) and Desalination: A Guide to Impacts, Monitoring, and Management ges ut av FN-organet UNESCO:s mellanstatliga oceanografiska kommission IOC-UNESCO (Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO).