Rapport beskriver klimatsimuleringar för Europa

SMHIs forskare har utvärderat klimatmodellen RCA4s förmåga att beskriva klimatet på ett tillförlitligt sätt. Nu finns en rapport som beskriver utvärderingen av modellen och SMHIs klimatsimuleringar för Europa.

Klimatmodeller används för att beräkna hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Forskarna på SMHIs Rossby Centre har utvärderat den regionala klimatmodellen RCA4s förmåga att på ett riktigt sätt återskapa dagens klimat, som en del i att bedöma resultaten från klimatsimuleringar gjorda med modellen. Det är en nödvändig förutsättning för att kunna göra trovärdiga beräkningar av framtidens klimat.

– I dagsläget har vi över 1500 registrerade användare av våra klimatsimuleringar, och vi vet att de är använda i många sammanhang världen över. Därför är det extra roligt att kunna presentera resultaten av utvärderingen så att våra användare får ännu mer kunskap om det verktyg vi använt för beräkningarna, säger Gustav Strandberg. Han är forskare inom klimat på SMHI och huvudförfattare till den rapport som beskriver modellens förmåga och klimatsimuleringarna för Europa.

Resultat från utvärderingen

Utvärderingen visar att modellen RCA4 har en god förmåga att återskapa dagens klimat och att beräkna framtida klimat. Det urval av globala modeller som forskarna på SMHIs Rossby Centre använder till de regionala beräkningarna av framtidens klimat är representativt för en större mängd modeller.

– Vi testar vår modell medan vi utvecklar den och vi har nu gjort en extra utvärdering som visar att den ger tillförlitliga resultat, säger Gustav Strandberg.

– En modell är alltid en förenklad beskrivning av verkligheten. Utvärderingen visar att vi levererar resultat som har samma kvalitet som andra jämförbara modeller med samma upplösning.

Klimatsimuleringar för Europa och delar av övriga världen

Rossby Centres klimatmodell, RCA4, är använd vid över hundra klimatsimuleringar inom CORDEX-samarbetet. Resultaten sprids via SMHIs nod inom Earth System Grid Federation till användare världen över. Modellen är också använd för de beräkningar om framtidens klimat som finns på SMHIs webbplats.

Utvärderingen är beskriven i en rapport, CORDEX scenarios for Europe from the Rossby Centre regional climate model RCA4. Rapporten går att ladda ner från SMHIs webbplats.

Rapporten består av tre delar: utvärderingen av RCA4s förmåga att beskriva dagens klimat, klimatsimuleringarna för Europa och en beskrivning av hur det urval av globala modeller som forskarna har använt förhåller sig till hela mängden tillgängliga modeller.