Prognoser för sol och moln ger nytta för solenergiproducenter

Hur mycket el kan en solenergianläggning producera? En faktor som påverkar är vädret. I ett forskningsprojekt utvecklar SMHI prognoser för solstrålning och molnighet, användbara för solenergiproducenter både i Sverige och utomlands. 

Under fyra år har forskare från SMHI arbetat i det europeiska projekt DNICast för att utveckla solstrålningsprognoser och prognoser för molnighet. Fokus har varit förhållanden runt Medelhavet, där prognoserna kan användas för produktionsplanering i stora termiska solkraftsanläggningar. Under arbetet har SMHIs prognosmodell utvärderats och utvecklats.

– Utmaningen när det gäller solstrålningsprognoser ligger i att få modellen att beskriva molnigheten. Under projektet har vi jobbat med att få molnen i modellen att stämma överens med hur molnen ser ut från satellit. Nu ska vi arbeta vidare med detta för nordiska förhållanden, säger Tomas Landelius, forskare på SMHI.

Specialprognoser för Sverige

I ett nytt projekt finansierat av Energimyndigheten ska SMHI utveckla solprognoser för styrning och övervakning av elsystemet i Sverige.

– I det europeiska projektet tittade vi mest på de väldigt korta prognoserna för några timmar framöver, men för planering hos svenska energibolag behöver vi utveckla prognoser för de närmaste 1-1,5 dygnen. Då kan prognosen hjälpa energibolagen att bedöma hur mycket solel de kan producera och hur mycket el de därmed behöver från andra energislag, förklarar Tomas Landelius.

Installation av solpanel på tak
I ett forskningsprojekt utvecklar SMHI prognoser för solstrålning och molnighet, användbara för solenergiproducenter både i Sverige och utomlands.

Samarbete och utvärdering

Under projektet ska solprognoserna utvärderas mot de mätningar det kommunala energibolaget Tekniska verken i Linköping har av sin solelproduktion. SMHI ska också ta fram sannolikhetsinformation för prognosen, som hjälp i bedömningen av hur säker prognosen är.