Prognoser för nedisning av vindkraftverk nu möjligt

Nu kan vindkraftsproducenter få prognoser över risk för nedisning av vindkraftverk presenterat på en karta. Det är viktigt för att bedöma produktionsläget det kommande dygnet. Tjänsten är resultatet av flera års forskning om vindkraft i kallt klimat.

Forskning har visat att de största produktionsförlusterna för vindkraft sker under den tid som nedisningen av vindkraftverk pågår. För att energibolag ska kunna göra produktionsprognoser över den förväntade energimängden från vindkraft är det viktigt att veta när det är risk för nedisning.

Specialanpassning för vindkraft

Karta som visar risk för nedisning av vindkraftverk
Kartan visar en 36-timmarsprognos med färgade fält som visar olika grader av produktionsförluster. Ljusgrönt innebär upp till 20 procent produktionsförlust, till mörklila som betyder 90-100 procent förlust. Kartan gäller lördagen den 31 januari 2015, 13:00. Förstora Bild

Data från de modeller som används för de dagliga väderprognoserna anpassas till en detaljerad topografi. Det ger en specialanpassad nedisningsprognos med hög noggrannhet i temperatur, vindhastighet och moln.

– Tidigare har vi gjort detta i punktprognoser, men nu kan vi visa en yttäckande karta. Det är speciellt värdefullt för producenter med vindkraftverk på flera platser, säger Esbjörn Olsson, forskare inom meteorologi på SMHI.

– Vi har ett testsystem i drift och prognosen följer produktionsläget ganska bra. Modellen ser ut att ge bra prognoser på temperatur och vindhastighet, men vi kan se ett det finns vissa osäkerheter i prognoserna av låga moln, vilket påverkar resultatet, säger Esbjörn Olsson.

Kundsamarbete utvärderar systemet

Systemet utvärderas nu tillsammans med energibolaget Axpo Sverige, som har ansvar för att balansera vindkraftsproduktion.

– Det är ett mycket bra exempel på hur vi på SMHI kan dra nytta av forskningsresultat och omsätta dessa till produkter. Vi ser möjligheter för fler kunder att ha nytta av denna produkt, säger Per Råhnängen, som är ansvarig för SMHIs professionella tjänster mot energisektorn.