Premiär för nytt virtuellt vattenlabb som stöder öppen forskning

Nu öppnar ett virtuellt vattenlabb utvecklat inom EU-projektet SWITCH-ON. I vattenlabbet kan forskare samarbeta och ta del av varandras experiment redan innan de publiceras. Det snabbar på framstegen inom forskningen och gör den öppen för granskning.

– Vattenlabbet underlättar samarbete världen över. När vi samarbetar online finns inte några geografiska avstånd, säger Berit Arheimer, forskare inom hydrologi på SMHI och koordinator för EU-projektet SWITCH-ON som står bakom vattenlabbet.

Vattenlabbet är till för virtuella dataexperiment där forskare till exempel kan göra jämförande analyser. Labbet gör det möjligt att upprepa olika experiment och jämföra resultat från olika beräkningsmetoder. Innehållet bygger på dokumenterande protokoll som beskriver experimenten och metoderna som använts.

– Jämförelser och upprepningar är grundläggande i vetenskaplig forskning. Att underlätta detta gör forskningen mer öppen, så att vi kan bedöma de vetenskapliga framstegen och flytta fram forskningsfronten snabbare, säger Berit Arheimer.

Öppen vetenskap

Att utveckla olika idéer stegvis är idag ett vanligt arbetssätt inom forskning och innovation. Flera partner är ofta inblandade i experiment och samarbetet underlättas när data, verktyg och modeller kan delas på ett öppet sätt. Vattenlabbet innehåller sökfunktioner för öppna data och möjlighet att dela egna resultat och dataprogram. Vattenlabbet gör det även möjligt för nya forskargrupper att ansluta eller föreslå helt nya experiment.

– All dokumentation får inte plats i en vetenskaplig publikation och då är dokumentation via protokollen helt avgörande. Vi behöver granska varandras programkoder och data för att förstå vad som ligger bakom resultaten, säger Berit Arheimer.

Hittills har vattenlabbet använts för fem avslutade experiment med artiklar som är inskickade eller publicerade i vetenskapliga tidskrifter, och tre experiment i slutfasen. Dessutom ska tre nya experiment starta, vilka också involverar forskargrupper utanför det ursprungliga EU-projektet.

Möjlighet att växa

När vattenlabbet nu blir öppet för forskare även utanför projektet som skapat infrastrukturen ser Berit Arheimer möjligheten att det växer sig mycket större:

– Att vi redan vid premiären har tre nya experiment där nya forskargrupper är med är väldigt roligt. Vi har hela tiden trott på möjligheten till samarbete på det här sättet och intresset tyder på att vattenlabbet kommer att fortleva även efter projektets slut. Det kan upplevas som en extra börda för enskilda forskare att dokumentera sina experiment via protokollen, så därför behöver vi stöd från vetenskapliga tidskrifter och forskningsråd för att införa det här arbetssättet på bred front.

Vattenlabbet kommer att användas inom den globala forskarföreningen IAHS (International Association  of Hydrological Sciences). Det ska demonstreras vid nästa stora forskarmöte inom EGU (European Geoscience Union) i april 2017.

Det virtuella vattenlabbet finns öppet tillgängligt via webbplatsen för projektet SWITCH-ON.