Portal ger enklare tillgång till data från klimatmodeller

Nu lanseras dataportalen climate4impact.eu. Den riktar sig till forskare och andra användare som arbetar med effekter av klimatförändring och behöver tillgång till data från klimatmodellering. Portalen har utvecklats inom ramen för ett EU-projekt.

– Portalen ska ge en enhetlig och förenklad tillgång till de globala scenariodatabaserna där man kan hitta data och stöddokumentation från global och regional klimatmodellering, säger Lars Bärring, forskare inom klimat på SMHIs Rossby Centre. 

Beräkningar med klimatmodeller används bland annat som grund för den rapport om klimatförändringen som IPCC sammanställer och vid forskning kring klimateffekter.

Innehåll i portalen

Webbportalen Climate4Impact.eu
Webbportalen Climate4Impact.eu Förstora Bild

I portalen climate4impact.eu återfinns resultat från både globala och regionala klimatberäkningar, bland annat från SMHIs Rossby Centre.

Funktionerna i portalen utvecklas steg för steg. När portalen är färdig kommer den att innehålla stöd för enklare beräkningar, till exempel statistiska nedskalning och kalibrering av modelldata till regional nivå utifrån historiskt observerade data, databehandling on-demand och beräkningar av klimatindex.

Portalen riktar sig till forskare, men är också användbar för den som arbetar med klimateffekter och klimatanpassning, till exempel vid en länsstyrelse eller som konsult, liksom andra experter som använder data om klimatförändring.

Portalen climate4impact.eu är en del av det europeiska projektet IS-ENES (Infrastructure Support for the European Network for Earth System Modelling, översatt: Infrastrukturstöd för det europeiska nätverket för jordsystemmodellering), som är finansierat av EUs sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik.