Plankton Toolbox gör det lättare att arbeta med planktondata

Nu blir det lättare att på ett effektivt sätt hantera stora dataset med växt- och djurplankton. Plankton Toolbox är ett analysverktyg för planktondata som utvecklas av SMHI inom ramen för Svenska LifeWatch.

Idag finns stora dataset tillgängliga med utbredningsdata för växt- och djurplankton, inklusive sådana arter som är intressanta för att studera skadliga algblomningar. Samtidigt kan det vara tidskrävande och omständigt att arbeta med så stora datamängder. För att underlätta arbetet med planktondata har SMHI utvecklat programvaran Plankton Toolbox.

Plankton Toolbox tillhandahålls gratis och är tänkt som en resurs för alla som jobbar med växt- och djurplanktondata på olika sätt, till exempel forskare och miljöövervakare.

- Syftet med verktyget är att göra det enklare att jobba med den här typen av data, och att underlätta kvalitetskontroll, säger Bengt Karlson, forskare på SMHI.

Plankton Toolbox kan hantera data i olika format, bland annat svenska miljöövervakningsdata. SMHI är nationell datavärd för marina miljöövervakningsdata. Data kan laddas hem från Svenskt Oceanografiskt Datacentrum (SHARK Svenskt HAvsaRKiv). Vidareutveckling av verktyget fortsätter, i dialog med användare.

En tvådagars workshop för användare av Plankton Toolbox hölls i maj 2014. Nästa workshop planeras hösten 2015.

Plankton Toolbox är gratis och finns för Mac OS och Windows. Den kan hämtas från nordicmicroalgae.org/tools.