Partiklar i luften synliga från satellit

Under tisdagen den 17 oktober fick SMHI många frågor om den mörka morgonen och den bleka, men gulröda, solen. Förklaringen var tjocka moln och mycket partiklar i luften. Nu kan våra experter visa satellitbilder och en bakåtberäkning av hur luften skulle kunnat transportera stoftpartiklarna till Sverige. 

Mörka moln och röd sol fick många att reagera tisdagen den 17 oktober 2017. Flera fina väderbilder delades via #smhiväder på Instagram.

Röd sol i Skurup 17 oktober 2017.
Röd sol i Skurup 17 oktober 2017. Foto Magda Göransson Förstora Bild
Röd sol i Jönköping 17 oktober 2017 kl 10.00.
Röd sol i Jönköping 17 oktober 2017 kl 10.00. Foto Ida ThulinPrins Förstora Bild

Bild från satelliten Suomi-NPP

SMHI har tillgång till data från flera olika satelliter. En bild från den amerikanska satelliten Suomi-NPP, och instrumentet VIIRS, visar ett grått band av smutsig luft som då bland annat täcker sydöstra Sverige tisdag eftermiddag.

Satellitbild Suomi-NPP. Tisdag 17 oktober kl 14:20
Den amerikanska satelliten Suomi-NPP, och instrumentet VIIRS, visar ett grått band av smutsig luft som bland annat täcker sydöstra Sverige tisdag eftermiddag 17 oktober 2017. Foto NOAA/NASA/SMHI Förstora Bild

– Från norra Frankrike till södra Finland löper ett grått band i bilden, som är från 14:20 tisdag. Det består av smutsig luft med hög koncentration av partiklar, som antagligen har sitt ursprung från skogsbränderna på Iberiska halvön och från stoft från Sahara. I den övre delen av bilden kan man se att det gråa bandet sträcker sig över de låga molnen strax väster om Baltikum. Denna satellitbild visar inte om den smutsiga luften når ner till marken, säger Adam Dybbroe, satellitexpert på SMHI.

Data av polära satelliter i sammanslagen bild
Över området har polära satelliter passerat vid flera tillfällen. Bilden visar en sammanslagning av data från fyra passager efter varandra, med 100 minuters mellanrum mellan varje passage. Höga koncentrationer av partiklar visas i rött. Illustration FMI/KNMI/NASA/NSO Förstora Bild

EUMETSAT:s Meteosat 10

Animerade data från det europeiska satellitsamarbetet EUMETSAT:s satellit Meteosat 10 visar hur moln och partiklar rör sig.

Animerade data från det europeiska satellitsamarbetet EUMETSAT:s satellit Meteosat 10.
Källa: EUMETSAT/SMHI

– Animeringen som sträcker sig från söndag 15 oktober 2017 kl 22:00 till tisdag förmiddag 17 oktober 2017 kl 11:00  visar information från instrumentet SEVIRI på satelliten Meteosat 10. Över södra Skandinavien passerar ett område med tjocka moln (brunt i bild) och det följs av ett grönaktigt band söderifrån. Den gröna färgen, som delvis skyms under höga moln (svart färg), indikerar att det är partiklar i luften, säger Adam Dybbroe, satellitexpert på SMHI.  

Atmosfärens kemiska sammansättning

Med instrument på satelliter går det också att mäta atmosfärens kemiska sammansättning. Det krävs mer eller mindre molnfritt i atmosfären för att kunna mäta.

Kolmonoxid i atmosfären 16-17 oktober
Instrument på Metop-satelliterna kan mäta atmosfärens kemiska sammansättning. Illustration EUMETSAT AC SAF Förstora Bild

– Här har vi bilder baserade på data från IASI-instrumentet på Metop-satelliterna, som kan visa atmosfärens kemiska sammansättning. Den visar tydligt att det är mycket kolmonoxid i atmosfären i området, och utifrån detta kan vi anta att det är brandrök från bränderna på Iberiska halvön, säger Adam Dybbroe. 

Modellberäkning av lufttransport

Lennart Robertson är luftmiljöforskare på SMHI. Han har gjort en bakåtberäkning med SMHI:s atmosfäriska transportmodell MATCH, för att beräkna varifrån den luft som var över Stockholmsområdet under tisdagen kom ifrån.

– Tänk dig en luftpelare som är tre kilometer hög. Med bakåtberäkningen kan vi se var den luft som fyller denna pelare har varit tidigare. Beräkningen visar var de möjliga källorna till luften, inte det verkligt inträffade, förklarar Lennart Robertson.

Bakåtberäkning med SMHI:s atmosfäriska transportmodell MATCH 17 oktober 2017
Animeringen visar att de bränder som pågick i Portugal-Spanien under söndagen den 15 oktober når Stockholmsområdet under morgontimmarna tisdagen den 17 oktober. Också stoft från Sahara kan finnas med i luften som nått Skandinavien under denna tid.
Illustration SMHI

Om man istället gör en modellberäkning framåt i tiden, som utgår från en punkt i Portugal, så ser man hur luftmassan därifrån beräknas spridas. 

Beräknad transport av brandrök från Portugal, söndagen den 15 oktober och framåt.
Beräknad transport av brandrök från Portugal, från söndagen den 15 oktober och framåt.
Illustration SMHI

– Här ser vi transporten av brandröken från söndagen den 15 oktober upp över Västeuropa och Skandinavien. Luftströmmarna som tog röken hit kom delvis från ovädret Ofelia, säger Lennart Robertson.