Östersjöregionens klimat presenteras i ny bok

Östersjöregionen kommer att bli betydligt varmare framöver. Nu finns en ny sammanställning där Östersjöregionens klimat beskrivs, hur det förändrats hittills och vad som beräknas hända fram till år 2100. Det handlar bland annat om havsnivåhöjning, kusterosion och effekter på städer.

Ett förändrat klimat har redan påverkat Östersjöregionen. Ekosystemet på land och till havs har börjat anpassningen till högre temperaturer, och förändringen kommer att fortsätta.

Den nya sammanställningen BACC II, Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, innehåller en genomgång av hur klimatet i Östersjöregionen förändrats hittills och hur det förändras fram till år 2100. 141 forskare från tolv länder har arbetat med sammanställningen.

– Noggrannare och bättre data och fler modellstudier ger oss möjlighet att säga mer om framtiden och den klimatförändring som kommer, och hur den påverkar regionen, säger Markus Meier, forskare inom oceanografi på SMHI och en av kapitelförfattarna. 

Beskrivning av klimatet i regionen

Precis som den första utgåvan av BACC-boken, som kom 2008, så beskriver BACC II klimatet fram till idag och blickar framåt. Forskarna redovisar hur klimatet kommer att förändras fram till år 2100, utifrån den förväntade globala klimatförändringen och modellberäkningar över Östersjöregionen.

Nya kapitel: Havsnivåhöjning, kusterosion och effekter på stadsbebyggelse

Boken innehåller helt nya kapitel om havsnivåhöjning, kusterosion och effekter på stadsbebyggelse. Den handlar också om möjliga orsaker till regional klimatförändring liksom de globala effekterna av ökad koncentration av växthusgaser i atmosfären, aerosoler i atmosfären och förändringar i vegetationen på land.

Forskningsprogrammet Baltic Earth står bakom BACC II

Boken BACC II, Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, består av närmare 500 sidor uppdelade på 25 kapitel där sammanlagt 141 författare från tolv länder delar med sig av sin kunskap. Den är framtagen inom forskningsnätverket Baltic Earth, som med ett tvärvetenskapligt arbetssätt utvecklar bättre kunskap kring klimatförändringen i Östersjöregionen. BACC II bidrar till World Climate Research Programme.

Boken BACC II ges ut av Springer förlag, och finns att ladda ner digitalt. Den går också att beställa i tryckt form.