Östersjöns miljö visualiseras under EU-möte

Vad är orsakerna till Östersjöns övergödning? Hur ser framtidsscenarierna ut för havet? SMHI presenterar under nästa vecka havsmiljöfrågorna i en visualiseringsdom, i samband med EU-kommissionens strategimöte för östersjöregionen.

Övergödningen av Östersjön kan komma att påverkas av klimatförändringar. I beslut som rör miljön blir det därför allt viktigare att ta hänsyn till effekterna av ett varmare klimat.

Den nya visualiseringen ”Baltic Vision” fokuserar på fakta kring havsmiljö men också på olika scenarier för framtiden. Den pekar på effekterna av hur kombinationen av ett förändrat klimat och utsläpp av näringsämnen kan tänkas påverka övergödningen.

Presentationen kring havsmiljön visas under EU-kommissionens strategimöte för östersjöregionen, den 24-26 oktober i Gdansk. Mötet arrangeras tillsammans med nätverket Baltic Development Forum, och kommer att besökas av beslutsfattare från företag, politiker, representanter från internationella organisationer och forskning.

Experter medverkar

Patrik Wallman och Helén Andersson
Patrik Wallman, forskare hydrologi, och Helén Andersson, forskare oceanografi, medverkar som presentatörer i domvisningen.

Baltic Vision visas i en uppblåsbar domteater med plats för 20-talet besökare åt gången, där experter från SMHI inom klimat, oceanografi och hydrologi medverkar på plats. Visningen är framtagen av SMHI och Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C.

SMHI kommer också under mötet att presentera visualiseringen Urban Water Vision som fokuserar på framtidens alltmer extrema regn och utmaningarna för stadsplanering.

Ytterligare inslag under östersjömötet där SMHI medverkar, är ett seminarium som presenterar klimatanpassningsprojektet Baltadapt.

Innehållet som visas i Baltic Vision är resultat från arbete inom forskningsprogrammet BONUS/ECOSUPPORT. Resultaten för land och hav baseras på beräkningar med modellerna RCO SCOBI och Balt-HYPE (SMHI) samt BALTSEM (Baltic Nest Institute vid Stockholms universitet) och ERGOM (Leibnitz institutet för Östersjöforskning i Warnemünde).


Kontaktperson

Helén Andersson, forskare oceanografi, helen.andersson@smhi.se, 011-495 8631