Oroväckande rekordnivåer av koldioxid i atmosfären uppmätta

Flera mätstationer runt om i världen har mätt koldioxidnivåer på över 400 ppm (parts per million, miljondelar). Det är första gången sedan de globala mätningarna startade som nivåer över 400 ppm har uppmätts utanför Arktis, enligt Världsmeteorologiorganisationen WMO.

Att man för första gången uppmäter nivåer över 400 ppm på flera olika mätstationer, är enligt WMO en tydlig väckarklocka: det visar att atmosfärshalten av koldioxid fortsätter att öka till följd av mänsklig aktivitet.

Nivåer över 400 ppm nära ekvatorn

Den 9 maj 2013 uppmättes en koldioxidkoncentration på 400,03 ppm på Hawaii, enligt US National Oceanic and Atmospheric Administration. Det uppmättes på Mauna Loa, den äldsta atmosfäriska mätstationen i världen, som också ses som en viktig station att jämföra med. Stationen på Mauna Loa är också den station närmast ekvatorn, vilken uppmätt värden över 400 ppm.

Global Atmosphere Watchs internationella nätverk av mätstationer
Global Atmosphere Watch koordinerar observationer av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären, för att försäkra sig om att mätningarna runt världen är standardiserade och jämförbara. Nätverket sträcker sig över fler än 50 länder, och inkluderar stationer i exempelvis Arktis-regionen, Antarktis, Himalaya och Alperna. Hittills har stationerna i Barrow i Alaska/USA, Alert i Kanada, Ny-Ålesund i Norge, Izaña på Kanarieöarna/Spanien och Mauna Loa på Hawaii/USA uppmätt värden över 400 ppm (parts per million, miljondelar). Grafik: WMO. Förstora Bild

Stationer i Arktis först att registrera höga värden

Redan under april 2012 registrerades nivåer över 400 ppm i Alaska/USA och i Kanada. Under våren 2013 har mätstationer i Norge, på Kanarieöarna/Spanien och nu senast på Hawaii/USA också uppmätt nivåer över 400 ppm.

Det är under våren säsongsmaximum för koldioxidnivåerna brukar infalla på norra halvklotet, innan växtligheten tar fart och börjar absorbera koldioxid.

Dagens rekord kan snart bli medelvärde

Enligt WMO har mängden koldioxid i atmosfären ökat med i genomsnitt 2 ppm per år de senaste tio åren. Om ökningstakten fortsätter räknar WMO med att 400 ppm blir genomsnittsnivån för koldioxid redan 2015 eller 2016.

– Signalen som detta ger är tydlig, växthusgaserna i atmosfären ökar och de ökar snabbt. Fortsätter ökningen kan det att bli besvärligt att nå tvågradersmålet för klimatutvecklingen, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI.

Koldioxid är den växthusgas som mer än andra orsakar klimatförändringar, och den stannar i atmosfären i tusentals år.