Öppna data ger vattenappar

Appar och webbtjänster för prognoser och beslutsstöd vid översvämningar, vattenföroreningar, bevattning och dammreglering. Det är målet för ett europeiskt forskningsprojekt koordinerat av SMHI.

– Det här är ett pilotprojekt som kan göra europeisk vattendata mer tillgänglig för allmänheten och vattenförvaltningen mer mobil. I framtiden ser vi att stödsystemen finns nära användarna, oavsett om de är på kontoret eller rör sig i samhället, säger Berit Arheimer, forskare på SMHI och den som ska koordinera det europeiska projektet.

Europeiskt nätverk möjliggör samarbete

SWITCH-ON länder
SMHI koordinerar projektet SWITCH-ON, där sammanlagt 15 organisationer och företag från sju europeiska länder deltar.

Forskningsprojektet ska bygga upp en gemensam e-infrastruktur för både forskning och produktion. Ett paneuropeiskt virtuellt vattenforskningslaboratorium ska baseras på öppna data där forskare kan göra gemensamma experiment och jämföra resultat. Parallellt ska de utveckla appar och webbtjänster som rör prognoser och beslutsstödsystem för översvämning, föroreningar och åtgärdsprogram, eller operationella tillämpningar för olika sektorer, som bevattning och reglering av dammar.

– Vissa produkter kommer vi att kunna släppa ganska omgående. Det finns redan embryon till många och vi kommer att kunna förfina produkterna under tiden, i takt med att kvaliteten på informationen ökar och kundkontakterna förbättras, säger Berit Arheimer.

Öppna data nyckel till genomförande

Forskningsprojektet SWITCH-ON bygger på EU-strategier om öppna data och INSPIRE-direktivet.

– Öppna data ligger i tiden och utvecklingen går väldigt fort framåt just nu, säger Berit Arheimer.

Projektet löper över 4 år med start 1 november 2013. Totalt deltar 15 organisationer från sju länder, både europeiska universitet och små och medelstora företag som ska vara med och kommersialisera produkterna. Det är en del av europeiska unionens sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik, FP7.

I den sista utlysningen inom FP7 finns SMHI representerat som koordinator i två projekt: SWITCH-ON som ska utveckla appar och webbtjänster som bygger på öppna data, och UERRA, ett projekt för att förbättra analysen av äldre meteorologiska data. SMHI kommer dessutom att delta i ytterligare fyra nya FP7-projekt, DNI Cast, CLIPC, GLOBAQUA och HELIX.