Nytt uppdrag för förbättrad satellitinformation

SMHI har fått uppdrag från den europeiska satellitorganisationen EUMETSAT att fortsätta utveckla användningen av satellitdata. Under de kommande fem åren ska informationen om moln och nederbörd förbättras, liksom data för klimatövervakning.

Satellitinformation har blivit allt viktigare för väderprognoser och många andra områden, som exempelvis övervakning av jordens klimat. Det europeiska satellitsamarbetet EUMETSAT omfattar olika typer av vädersatelliter, men stora insatser sker också för att utveckla och göra satellitinformationen mer användbar.
 
SMHI är sedan tidigare anlitad som expert för att förbättra satellitinformation om moln och klimat. Ett nytt femårigt uppdrag innebär att fortsätta det arbetet.

SMHI ska, bland annat tillsammans med institut i Holland och Italien, vidareutveckla moln- och nederbördsinformation från så kallade polära satelliter. Produkterna används främst av europeiska vädertjänster och av andra utvecklingsgrupper inom satellitområdet.

Molnhöjd viktig information

- Särskilt fokus ligger på att förbättra information om molnhöjden. Den används både inom prognosverksamhet och inom klimatövervakning, säger Anke Thoss, forskare fjärranalys.

Arbetet bedrivs inom olika områden – SAF, Satellite Application Facility. De för SMHI aktuella områdena är Nowcasting SAF och Climate Monitoring SAF.