Nytt projekt mäter havens försurning

Nu inleds helt nya provtagningar för att observera havens försurning. Ett forskningsprojekt kommer att mäta mängden koldioxid i havet och utveckla ny teknik för att följa pH-värden.

Haven håller på att försuras på grund av fossil förbränning. Ett nytt treårigt forskningsprojektet kommer att ge information som kan utöka Sveriges långsiktiga miljöövervakning till havs.

Arbetet innebär förbättrade möjligheter att följa klimatets påverkan på havet. Resultaten syftar också till att ge ökad kunskap om hur kustnära hav påverkar oceanerna som en del av den globala kolcykeln.

Mätningar från fartyg

Kontinuerliga automatiska mätningar från fartyg i svenska hav ska under två år registrera pH och halten av koldioxid i vattnet. Projektet utvecklar också ny teknik för att observera pH-värden på ett mer noggrant sätt jämfört med dagens metoder.

SMHI driver projektet "Marin försurning - tillståndet i Östersjön och Västerhavet" tillsammans med Göteborgs universitet, på uppdrag av Naturvårdsverket.