Nystart för SMHIs strålningsmodell

SMHI förnyar nu systemet som beräknar strålning från solen. Information från systemet används bland annat inom miljöövervakningen och solenergiområdet.

Strålning från solen mäts med speciella instrument vid så kallade strålningsstationer. I Sverige finns 17 sådana utspridda från norr till söder. För att få en uppfattning om hur mycket strålning som når jordytan även mellan dessa stationer görs en modellberäkning.

I modellberäkningen kombineras data från prognos- och analyssystem för att få information om bland annat väder och ozonets geografiska fördelning. Baserat på denna information kan strålningen beräknas över både land och hav i ett område som omfattar hela Norden och området kring Östersjön.

Strålningsberäkningen kan användas av en rad olika användare, framför allt inom miljöövervakningen, där information om ultraviolett instrålning är viktigt i arbetet med att förebygga risk för hudcancerfall, och solenergisektorn. Även inom andra områden där man är intresserad av hur solen påverkar olika material eller processer är beräkningarna användbara.  

Solig dag på våren
I en modellberäkning kan SMHI beräkna solstrålningen över både land och hav i hela Norden och området kring Östersjön.

Mer detaljer i uppdaterat system

Nu genomförs en större uppdatering av modellsystemet, som heter STRÅNG. Uppdateringen ger flera fördelar.

– På SMHI har vi ett mer detaljerat modellsystem som vi sedan något år använder när vi producerar våra väderprognoser. Nu kopplar vi detta system även till STRÅNG. Det gör att vi får bättre upplösning och högre detaljeringsgrad för våra strålningskarteringar, säger Tomas Landelius, forskare på SMHI och projektledare för uppdateringen av STRÅNG. 

– Vi förbättrar också beskrivningar av markens reflektion av strålning, av aerosoler eller partiklar i luften och av ozon, berättar Tomas Landelius.

För de direkta användarna av data från STRÅNG innebär uppdateringen att område, upplösning och geometri ändras.

Mer information om uppdateringen finns på STRÅNG-sidan.

SMHI har drivit systemet STRÅNG sedan 1999. STRÅNG är utvecklad av SMHI med finansiering från SMHI, Naturvårdsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.