Nya forskningsprojekt med finansiering från Formas

Forskningsrådet Formas har beslutat om tilldelning av medel från Nationella forskningsprogrammet om klimat och Öppna utlysningen. SMHI kan därmed starta fyra nya projekt som tillsammans tilldelades närmare 15 miljoner kronor, och kommer att delta i ytterligare ett projekt.

Nationella forskningsprogrammet om klimat är ett tioårigt forskningsprogram som ska bidra till att uppnå Sveriges mål om att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Den första utlysningen skedde i somras. Nu har tre projekt ledda av SMHI-forskare tilldelats medel:

  • Integration av klimatförändringseffekter i en ekosystembaserad förvaltning och planering av den svenska marina miljön (ClimeMarine): Helén Andersson, oceanografisk forskning.
  • Klimatextremer för Sverige: kunskapsläget och betydelse för anpassning och mitigation: Ralf Döscher, SMHI Rossby Centre.
  • Grön infrastruktur och klimat i Nordiska städer, idag och i framtiden: kunskapsläge och kunskapsluckor om interaktioner och effekter (G.I.Nord): Jorge Amorim, luftmiljöforskning.

SMHI medverkar dessutom i ett projekt lett av Statens geotekniska institut, SGI som heter Klimatanpassning genom planerad reträtt (CAMEL), som också beviljats medel i samma utlysning.

Klimatanpassad havsförvaltning

Helén Andersson, forskare inom oceanografi och havsmiljö, har lämnat in ansökan för det SMHI-ledda projekt som beviljats mest pengar, närmare 9 miljoner kronor. Under tre år ska SMHI tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Sveriges geologiska undersökning, SGU gemensamt arbeta med att klimatanpassa svensk marin förvaltning och planering.

– Det är spännande, viktigt och en fantastisk möjlighet för oss att tillsammans med andra myndigheter och universitet få jobba ihop kring dessa frågor. Klimatförändringen kommer att förändra så mycket, så det är viktigt att vi får in det i planeringen för att kunna skydda våra hav framöver, säger Helén Andersson.

Formas öppna utlysning

Formas årliga öppna utlysning tar emot ansökningar inom rådets tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Utlysningen gör det möjligt för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat. I delen som uppmuntrar forskare med nyligen avlagd doktorsexamen att etablera sig som forskare och bygga nätverk på fler än ett universitet eller institut har Lichuan Wu, med doktorsexamen från Uppsala universitet och numera medarbetare på SMHIs meteorologiska forskningsenhet, beviljats medel för forskning kring vågors påverkan på atmosfär-hav-interaktion, från mikro- till makroskala.

Mer om forskningsprogrammen och utlysningarna går att läsa på Formas webbplats.