Nya beräkningar för klimatet tusen år tillbaka

Hur har klimatet varierat under de senaste tusen åren? Unika beräkningar för östersjöregionen visar på att det varit en längre varm medeltida period och en senare kall period. Det är framförallt vintersäsongerna som visar de största skillnaderna.

Nu presenteras de första resultaten från nya beräkningar av klimatet sett över de gångna tusen åren. Resultaten visar att det under hela perioden inte finns någon lika snabb och kraftig uppvärmning som under senare år.

- Den naturliga variabiliteten innebär att det är stora skillnader mellan olika år. Klimatet skiljer sig också ganska mycket sett över flera decennier eller till och med över århundraden. Men vi ser tydligt att uppvärmningen är kraftigast under senare tid, säger Erik Kjellström, klimatforskare.

Störst skillnader under vintern

Resultaten visar att en längre period med varmt klimat inträffade under medeltiden för att senare följas av en period med kallt klimat motsvarande den så kallade Lilla Istiden.
 
De största skillnaderna mellan perioderna uppvisas för vintersäsongerna. De varmaste vintrarna var i genomsnitt upp mot 2,5 grader varmare jämfört med de kallaste. Då jämförs den varmaste 50-årsperioden under den medeltida varma perioden med den kallaste 50-årsperioden under Lilla Istiden. Det var också något blåsigare under det mildare vinterhalvåret i den varma perioden.

MCA-LIA
Temperaturskillnaden mellan den varmaste medeltida perioden och den senare kalla perioden. Kartan till vänster visar skillnaden under vintersäsongerna och kartan till höger skillnaden under sommartid. Förstora Bild

Beräkningarna är de första i ett mer långsiktigt forskningsarbete med att rekonstruera historiskt klimat för östersjöregionen. För första gången har dessa beräkningar gjorts med hjälp av en högupplöst regional klimatmodell. Ingångsdata för beräkningarna har varit solinstrålning, astronomiska förhållanden och koncentrationer av växthusgaser. Beräkningsresultaten jämförs med olika typer av mätningar och observationer.

- Vi försöker ta in så mycket information som möjligt för att skapa en helhetsbild av det historiska klimatet. Men det är ett detektivarbete eftersom observationer och mätningar, från exempelvis sediment och iskärnor, ger väldigt varierande data. Informationen är inte heller heltäckande vare sig i tiden eller geografiskt sett.

Viktigt underlag för forskning

Att känna till hur klimatet har varierat har stor betydelse för många andra forskningsområden. Det är viktigt underlag för att förstå klimatprocesserna bättre och åstadkomma säkrare scenarier för framtiden. En fråga som återstår att besvara är till exempel vad som orsakade den medeltida varma perioden. Klimatrekonstruktionerna kommer att fortsätta med bland annat mer observationsunderlag, data från vulkanutbrott som påverkar klimatet mm.

Den genomförda studien omfattar väderparametrar som temperatur, nederbörd, vind och molntäcke. För att öka kunskaperna om inflöden till Östersjön har havsvattenstånd beräknats.

Forskningsrapporten “A regional climate model simulation over the Baltic Sea region for the last Millenium” är finansierad av forskningsprojekten INFLOW och ECOSUPPORT inom BONUS programmet och Landclim.

MCA-PD
Temperaturskillnaden mellan den varmaste medeltida perioden och dagens klimat. Kartan till vänster visar skillnaden under vintersäsongerna och kartan till höger skillnaderna under sommartid. I beräkningarna är den medeltida varma perioden kallare jämfört med nuvarande klimat. Förstora Bild