Nya beräkningar för havsmiljön

Hur påverkas Östersjöns miljö av klimatförändringar? Ett internationellt forskningsprojekt sammanfattar nu resultat från de första modellberäkningarna.

Ett omfattande internationellt forskningsprojekt söker svaren på hur klimatförändringar och även mänsklig aktivitet kan påverka Östersjöns miljö. Projektet Ecosupport bedrivs av flera östersjöländer i samarbete och kommer att pågå under ytterligare något år.

En viktig del i arbetet är att använda flera olika beräkningsmodeller för att se hur koncentrationer av näringsämnen, alger, plankton, syre mm förändras i Östersjön.

I en ny SMHI-rapport sammanfattas resultaten från de första analyserna, som består av jämförelser mellan modellberäkningar och observationer för åren 1970-2005.

- Beräkningsresultaten har god överensstämmelse med observationer och visar att modellerna kan återskapa hur de biogeokemiska faktorerna varierar i havet, , säger Kari Eilola, oceanograf SMHI.

- Men det finns fortfarande en del osäkerheter, bland annat kring näringsflöden från sedimentet och näringstillförseln från land till hav.

Mätstationer till havs
Modellberäkningar för Östersjöns miljö jämförs med observationer från tillgängliga mätstationer till havs.