Ny utställning om livet i havet

I en ny utställning om livet i havsdjupen kan besökaren ta del av vad som händer i Östersjön och se exempel från SMHIs forskning. Här finns också bilder från myllrande korallrev, tagna av fotograf Mattias Klum. Utställningen "VATTEN - en värld av liv" visas på Visualiseringscenter C i Norrköping.

Utställningen VATTEN - en värld av liv, lyfter framförallt frågan om jordens klimat. Fotograf Mattias Klums senaste utställning skildrar en av de få orörda platserna på jorden med en blomstrande biologisk mångfald, Raja Ampat, utanför Indonesien.

Vid sidan av de färgrika bilderna illustreras också situationen i Östersjön, ett av världens mest förorenade hav. Med hjälp av visualiseringsteknik visas forskningen om havet - vad som händer i vattnet, vilka orsakerna är och hur framtidens klimatförändringar kan komma att påverka utvecklingen.

I utställningens forskarhörna presenteras bland annat SMHIs mikroskopbilder från Östersjön, illustrationer för havets syresituation, utsläpp av kväve och fosfor från land. En viktig del är framtidsscenarierna för Östersjöns marina miljö, som nyligen arbetats fram inom ett internationellt forskningsprojekt, ECOSUPPORT.

Visualiserar stora datamängder

Forskarhörnan är tapetserad med siffror som representerar de enorma datamängder som ligger bakom framtidsscenarierna.

- Visualisering är ett hjälpmedel för att göra stora och komplexa datamängder mer begripliga. Vi skapar bilder som är lätta att ta till sig och förstå, säger Anna Öst, en av producenterna bakom utställningen.

Anna Öst pekar också på att Östersjöns problematik är viktig att lyfta som kontrast till de rika korallreven i Mattias Klums bilder.

Utställningen VATTEN - en värld av liv visas på Visualiseringscenter C i Norrköping till och med 19 augusti.

Ny klimatfilm

Ytterligare en premiär har ägt rum på Visualiseringscenter C. Domföreställningen "En varmare värld" handlar om vad som händer med klimatet, vad som ligger bakom förändringarna och vad var och en kan göra för att påverka. Filmen är producerad av Visualiseringscenter C i samarbete med Centrum för klimatpolitisk forskning, där SMHI ingår.