Ny studie om effekter vid olika stor global uppvärmning

Forskare har undersökt vilka konsekvenser en global uppvärmning på 1,5°, 2° och 3°C ger på nederbörd, snö och avrinning i Europa. När den globala medeltemperaturen stiger blir effekterna mer intensiva och de märks över större områden.

Studien visar att det finns tydliga skäl att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C framför 2°C eller 3°C jämfört med förindustriell tid, då effekterna är betydligt mer begränsade vid en lägre uppvärmning. Redan idag har den globala medeltemperaturen ökat med ungefär 1°C jämfört med förindustriell tid.

Blötare i norr

Vid 1,5°C global uppvärmning ökar nederbörd och avrinning i den skandinaviska bergskedjan, och vid 3°C global uppvärmning syns ökningen över större delen av Norge, Sverige och även i norra Polen. Nederbörden ökar mer än avdunstningen, vilket ger ökad avrinning.

– Dessvärre svarar inte den här studien på om den ökade mängden vatten gör att vi slipper den torka och vattenbrist som vi har i delar av Sverige just nu, säger Chantal Donnelly, forskare inom hydrologi på SMHI.

Sommarregn i fjällen
Med den globala uppvärmningen följer olika klimateffekter. En ny studie visar att nederbörden ökar i norr ju mer den globala medeltemperaturen ökar.

Torrare i söder

I södra Europa är läget det omvända. I delar av Portugal minskar nederbörd och avrinning redan vid 1,5°C global uppvärmning, och vid 3°C global uppvärmning syns minskningen längs större del av den iberiska kusten, i Balkan och delar av den franska kusten. Samtidigt som nederbörden minskar så ökar avdunstningen.

– Redan idag har dessa områden en ansträngd vattenförsörjning, och problemen blir betydligt värre om den globala medeltemperaturen stiger med 2 eller 3°C, säger Chantal Donnelly.

Går att påverka

Den snabba klimatförändring som pågår i världen är till stor del orsakad av mänskliga utsläpp av koldioxid till atmosfären. Världens länder kan tillsammans påverka klimatförändringen genom begränsning av utsläpp. Ju mer utsläppen begränsas, desto mindre global uppvärmning kommer klimatförändringen att ge, och därmed kan också effekterna begränsas. Samtidigt måste samhällen världen över anpassa sig till både nuvarande och kommande klimat.

– Den här studien stärker ansatsen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, eftersom vi då också får mindre dramatiska effekter på de europeiska vattencyklerna, säger Chantal Donnelly.