Ny portal för polarforskning

En ny webbportal kommer successivt att fyllas på med information från svensk polarforskning. Portalen vänder sig till forskare och intresserad allmänhet.

Portalen "Swedish IPY Data Centre" ska ge information och tillgång till data från den svenska, tvärvetenskapliga forskning som bedrivits inom ramen för programmet International Polar Year, IPY.

Exempel på forskningsområden är glaciärmätningar, förändringar i den svenska floran, kartläggning av havsbotten och klimatförändringar. Den nya portalen gör det möjligt att söka efter resultat avseende forskningsområde, geografisk plats, tidpunkt och projekt. Den svenska portalen är en del av ett globalt nätverk för datacenter inom IPY.

SMHI är datavärd för den svenska portalen och har byggt teknisk plattform och gränssnitt, på uppdrag av Vetenskapsrådet. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med Norges meteorologiska institut.

Information och tillgång till data från IPY kommer nu successivt att fyllas på i den nya portalen för att långsiktigt finnas tillgängligt för framtida forskning.International Polar Year

International Polar Year utlystes av Världsmeteorologiska organisationen WMO och den internationella sammanslutningen av vetenskapsråd, ICSU. Inom IPY bedrevs tvärvetenskaplig forskning kring polarområdena under perioden 2007 och 2008.
 
Centrala frågor var dels klimatfrågan och dels den mänskliga dimensionen, det vill säga människor, kulturer och samhällen i polarområdena. I Sverige fanns ett hundratal projekt finansierade av IPY.