Ny kunskap om klimatpåverkan i sjöar tack vare öppna data

EUs satsning på öppna data inom Copernicus, ett europeiskt samarbete för övervakning av jorden, gör en mängd data öppet tillgängliga och användbara. I en fallstudie om klimatförändring i sjöar i Jönköpings län skapar SMHI ny kunskap till nytta för Länsstyrelsen. Fallstudien är en av flera i en webbtjänst för vattenhantering byggd på data från Copernicusprogrammet. 

Kunskap om tillståndet på land, i vatten och hav är viktigt för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

– Ett varmare klimat ger inte bara varmare vattentemperaturer. Våra sjöar och allt liv i dem påverkas på många sätt. Isläggningen på sjöar minskar, men även hur vattnet i sjöarna blandas om. Detta påverkar allt från fiskar till alger, säger Katarina Stensen, hydrolog på SMHI.

Två Rödingar som leker nära sjöbotten i Vättern
Rödingen är en kallvattenart som påverkas när vattnet blir varmare. Foto Klas Balkhed, Länsstyrelsen Jönköpings län

Bra badvatten och vatten som enkelt går att göra dricksvatten av är något vi i Sverige gärna tar för självklart. Vattenkvaliteten påverkas av samspelet mellan olika djur och organismer som lever i sjöarna.

Klimatpåverkan i sjöar

I ett förändrat klimat kommer vattentemperaturerna öka, både vid ytan och på djupet, och omblandningen av vattnet påverkas. Även isläggningen kommer att ske senare och isen ligger under en kortare period. Detta påverkar sjön. Vid sidan av detta så påverkas också förutsättningarna för turism och rekreation.

– De slutliga resultaten presenteras i slutet av 2017 och kommer visa hur mycket olika typer av sjöar värms upp, hur isläggningen och hur sjöars omblandning påverkas, berättar Katarina Stensen. Detta kan länsstyrelserna använda i sitt arbete för att bevara god vattenkvalitet och levande sjöar.

Öppna data för klimateffektstudie

I fallstudien för Jönköpings län har SMHI använt information om hur klimatet förändrats, framtaget inom Copernicusprogrammet, för att undersöka ett urval av sjöar. Studien är genomförd inom projektet SWICCA, som har utvecklat en webbtjänst som tillhandahåller data och guidning för klimateffektstudier och klimatanpassning inom vattensektorn i Europa. Tjänsten visar i 15 typfall hur miljö- och vattenkonsulter i Europa kan använda indikatorer i klimatanpassningsarbetet.

– Vi har förädlat klimatdata till vattensektorn så att man kan göra enkla analyser relativt snabbt, utan att behöva göra stora beräkningar själv, säger Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningsenheten på SMHI och projektkoordinator för SWICCA.

Informationsdagar om Copernicus

Det tvååriga utvecklingsprojektet går nu mot sitt slut, och på Copernicus utbildnings- och informationsdagar i Lund den 10-11 maj presenterar Berit Arheimer den tjänst som SMHI har utvecklat för vattenanvändare i olika sektorer t.ex. dricksvatten, energi, jordbruk, industri, varningstjänst, transport och miljövård..

Copernicus utbildnings- och informationsdagar ska ge kunskap och exempel på hur man kan använda data och information från Copernicus-programmet inom områden som landmiljö, marin övervakning, atmosfär/luftkvalitet, katastrof- och krishantering, klimat och säkerhet. Det blir även föredrag om hur entreprenörer och utvecklare kan ha nytta av Copernicus och hur man får tillgång till finansiellt stöd och bidrag.

Om jordövervakningsprogrammet Copernicus

Copernicus är ett europeiskt system för övervakning av jorden, och består av en komplex uppsättning system som samlar in data från flera källor, såsom jordobservationssatelliter, beräkningsmodeller och ”in situ”-sensorer (markstationer, luftburna- och havsburna sensorer). Copernicus bearbetar data och ger genom olika tjänster användaren tillförlitlig och aktuell information, främst inom miljö- och säkerhetsområdet. De tjänster som erbjuds via Copernicus kan även skräddarsys efter särskilda offentliga- eller kommersiella behov, och får användas fritt. Copernicus samordnas och förvaltas av Europeiska kommissionen.