Ny forskning om Europas klimat

Nya verktyg för det framtida klimatet har arbetats fram inom det stora EU-projektet ENSEMBLES, där SMHI haft en ledande roll.

ENSEMBLES redovisar efter fem års arbete sina resultat kring ett förändrat klimat i Europa. Projektet har arbetat fram ett system med hela serier av klimatscenarier, t ex för att belysa osäkerheter på ett helt nytt sätt.

Arbetet har också inneburit att beskriva sannolika effekter av klimatförändringar inom områden som lantbruk, hälsa, energi, vattenresurser mm.


SMHI ledande roll

SMHI har varit ledande för ENSEMBLES forskningstema om regional klimatmodellering, som mynnat ut i den mest sammansatta regionala klimatscenariostudien hittills.

Utöver beräkningar för Europa har en studie koordinerats om Västafrika. Resultatet belyser framtidsutsikter och ger nya utgångspunkter för detaljerade effektstudier. Inom ENSEMBLES har SMHI också arbetat fram nya verktyg och mer detaljerade kunskaper om klimatpåverkan på vattenresurser i Sverige.

Ensemble-teknik

Under projektets slutsymposium som hölls den 17-19 november presenterades bland annat ensemble-tekniken för olika tids- och geografiska skalor och hur klimatmodellerna förbättrats med fler processer och återkopplingsmekanismer. Mötet fokuserarde på hur resultaten kan användas för beslutsfattande och fortsatt forskning.

Kontaktpersoner:
Markku Rummukainen, klimatforskare SMHI och forskningstemaledare ENSEMBLES, markku.rummukainen@smhi.se, 011-495 86 05

Erik Kjellström, klimatforskare SMHI, erik.kjellstrom@smhi.se, 011-495 85 01

Phil Graham, hydrologi- och klimatforskare SMHI, phil.graham@smhi.se, 011-495 82 45