Möte med EU-parlamentariker om hjälp av forskning för att nå mål i Paris-avtalet

Forskare från EU-projektet CRESCENDO har mött beslutsfattare inom EU för att öka kunskapen om utmaningar och fördelar med att uppfylla Parisavtalet.

– Klimatmodeller och jordsystemmodeller kan hjälpa oss att implementera målen från klimatavtalet i Paris. Det kan ge insikter om de ansträngningar som behövs för att nå dessa mål, och även fördelarna, säger professor Colin Jones vid brittiska University of Leeds, även knuten till SMHI, och projektkoordinator för EU-projektet Crescendo, vid ett möte med EU-parlamentariker.

Colin Jones berättar om hur jordsystemmodeller kan stödja genomförandet av Paris-avtalet
Colin Jones berättade om hur jordsystemmodeller kan stödja både globala och regionala klimatprojektioner, och erbjuda ett pålitligt vetenskapligt stöd för policyer om utsläppsbegränsning respektive konsekvensanalys och klimatanpassning.

Mötet besöktes av ett fyrtiotal representanter från bland annat Europaparlamentet, EU-kommissionen, internationella nätverk, forskningsinstitut och konsulter, samt en grupp studenter.

Vid sidan av Colin Jones talade ytterligare tre forskare om olika aspekter av hur CRESCENDO-projektet kan stötta beslutsfattare att genomföra Parisavtalet.

  • Chris Jones från brittiska vädertjänsten MetOffices klimatforskning Hadley Centre talade om hur forskarna utvecklar modelleringstekniker och användningen av observationer för att bättre storleksberäkna kolbudgeten som för att nå klimatmål i Parisavtalet.
  • Detlef van Vuuren från Nederländernas forskningsinstitut PBL underströk att målen från Paris-avtalet fortfarande är nåbara, men de blir mycket svårare att förverkliga om inte policyer för hur de ska implementeras snart finns på plats..
  • Sonia Seneviratne från schweiziska universitetet ETH Zurich underströk hur en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grader istället för under 2 grader ger stora möjliga fördelar för en rad regionala effekter.
Åhörarna under mötet som CRESCENDO-projektet ordnade för bland annat EU-parlamentariker
Åhörarna lyssnade till det allvarliga, men fortfarande hoppfulla, budskapet från CRESCENDO-projektet om sätt att möta utmaningarna med att förverkliga Paris-avtalet.

Mötet hölls under rubriken “Att förverkliga Parisavtalet från 2015, vägar till och fördelar med att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C”. Där presenterades insikter från forskarna i CRESCENDO-projektet. De finns också publicerade i en broschyr översatt till sju olika språk, däribland svenska och engelska. Det var en del av CRESCENDO-projektets aktiviteter för att sprida kunskap bland beslutsfattare och klimatförändring och hur jordsystemmodeller kan fungera som verktyg för att lära mer om klimatförändringen. Projektet finansieras via EUs program för forskning och innovation Horisont 2020.

Från SMHI deltar forskare från Rossby Centre i projektet med koordinering av utveckling av jordsystemmodellen EC-Earth och av simuleringar till CMIP6, det globala arkivet med klimatsimuleringar som ligger till grund för FNs klimatpanel IPCCs nästa utvärderingsrapport om klimatförändringen. Medarbetare från SMHI leder även delprojektet som sprider kunskap till både beslutsfattare och forskarsamhället, samt allmänheten.