Luftströmmar i atmosfären påverkar Arktis havsisutbredning

Förändringar i luftströmmar i atmosfären har stor effekt på Arktis havsisutbredning. Direkt påverkan på havsisen kan ses när cirkulationsmönstren förändras. Detta kan forskare konstatera utifrån satellitdata.

Arktis havsis har bara en gång tidigare haft en mindre minsta utbredning än i år. Forskare har jämfört havsisutbredningen med ändringar i luftströmmar och atmosfäriska tillstånd genom att använda satellitdata, och kan då konstatera att atmosfären har stor påverkan på havsisens utbredning.

– I år har vi haft en kraftig uppvärmning under senvintern och våren och cirkulationen har ändrats något så att varma vindar har blåst upp över Sibirien och fört in varm och fuktig luft över Barents hav och Karahavet i Arktis. Vi kan se en påverkan på isen genom att den har betydligt mindre utbredning i detta område än andra år, säger Abhay Devasthale, forskare inom satellit på SMHI.

Under de senaste decennierna har Arktis havsis blivit tunnare och känsligare för kortsiktiga ändringar i atmosfäriska tillstånden.

Vintern viktig för isen

Förutsättningen för hur stor eller liten havsisutbredningen kommer att bli nästföljande sommar bestäms redan under vintersäsongen.

– Trots att mer uppvärmning sker under sommaren så är effekten av uppvärmningen under vintern och våren stor. Perioder med värme under vintern och våren hindrar isen att växa till och gör den känsligare för kortsiktiga förändringar i vädret och tidigare avsmältning, säger Abhay Devasthale.

Det senaste decenniet har forskarna med modeller och data från återanalys och satelliter visat att förändringar i atmosfärens cirkulation kortsiktigt ger större och snabbare effekter på havsisen än förändringarna i haven. Haven har fortsatt den viktigaste påverkan på den långsiktiga isvariationen.

Molnigheten ökar

Satellitdata avslöjar också att när havsisen försvinner ökar molnigheten, eftersom öppet vatten kan ge mer fukt till atmosfären. Detta påverkar också förutsättningarna för havsisen, eftersom molnen kan hålla kvar värme som strålar ut från jorden under hösten och vintern.

Arktis havsisutbredning jämförs mot ett medelvärde för åren 1981-2010. 2001 var det senaste året som det var större havsisutbredning än genomsnittet för jämförelseperioden, vid tidpunkten för den minsta havsisutbredningen. Minst hittills var Arktis havsisutbredning 2012.

Läs om Arktis minsta havsisutbredning i år i SMHIs blogg.