Långsam återväxt av Arktis havsis

Arktis havsisutbredning är onormalt liten för den här tiden på året. En första analys visar att värme och fukt från Atlanten och Stilla havet påverkar. Tillsammans med den höga vattentemperaturen påverkas återväxten av Arktis havsis. Liknande mönster ses för avsmältningen kring Antarktis just nu, inför sommaren.

Arktis havsisutbredning har ökat sedan årets minsta utbredning i september, men ökningstakten är låg. Kombinationen med lite havsis under sommaren och ett högtrycksläge i Arktis under oktober kan ligga bakom att det är onormalt lite havsis just nu.

Havsisutbredning Arktis 23 nov 2016
Vindar från Atlanten och Stilla havet har fört in varm och fuktig luft i Arktis. Det påverkar havsisutbredningen, som markeras med vit färg på bilden. Orange linje markerar medianutbredningen för detta datum under perioden 1981-2010. Bilden gäller 23 november 2016. Illustration NSIDC
temperaturavvikelser vid havsytan i Arktis
Kartan visar temperaturavvikelser vid havsytan i Arktis i oktober 2016. Röd färg visar temperaturöverskott jämfört med normalt. Förstora Bild

Två fenomen ger ett ovanligt läge

– Högtryckens placering har gjort att vi fått in värme och fukt i Arktis med vindar från Atlanten och Stilla havet. Det verkar ha hindrat havsisen att återhämta sig på det sätt den brukar göra, säger Abhay Devasthale, som forskar inom satellit på SMHI.

Den ovanligt höga vattentemperaturen i Arktis påverkar också tillväxten av havsis.

– I september är det som minst havsisutbredning i området, och det har bara en gång tidigare sedan satellitmätningarna inleddes 1979 varit mindre havsisutbredning än i år. Lite is ger mer öppet vatten som har möjlighet att ta upp mer värme från solstrålningen. Ett varmare hav påverkar återväxten av isen, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHIs Rossby Centre.

Minskningen större än klimatmodeller förutsett

– Minskningen av havsisen har gått fortare än de flesta klimatmodellerna visat, säger Erik Kjellström. Det är flera faktorer som påverkar isen, inte bara vindar och luft- och havstemperatur, utan även molnighet och att isens tjocklek minskat över tid påverkar också eftersom en tunnare is lättare smälter bort på sommaren. Alla dessa störningar ger tillsammans stor effekt och påverkar också varandra. Vi får kedjereaktioner.

Ovanligt isläge även i Antarktis

Även i Antarktis är det nu ett isläge med mindre havisutbredning än vanligt. Detta har inte någon direkt koppling till isläget i Arktis, men variation i cirkulationen i atmosfären verkar påverka situationen även kring Antarktis.
 

Havsis Antarktis okt 2016
Havsisen i Arktis och Antarktis har inte någon direkt koppling till varandra. Men även i Antarktis verkar havsisutbredningen ha påverkats av förändrade cirkulationsmönster. Blåmarkerade områden visar en minskad utbredning av havsisen. Bilden gäller oktober 2016.

– I oktober hade vi ett mönster med mindre havsis i huvudsak i tre områden kring Antarktis, och i dessa områden är det också varmare än normalt i vattnet. Också här har placeringen av högtryck påverkat utvecklingen, där vindar fört ner varmare och fuktigare luft från södra Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen. Det är samma mönster som över Arktis, men det är inte lika utpräglat, säger Abhay Devasthale.