Kyligt väder har sin förklaring

Varför är det så kallt? Svängningar i atmosfären över Nordatlanten ligger bakom kylan vi upplever i Sverige just nu.

– Det väderläge som vi har haft den senaste 31-dagarsperioden har kännetecknats av ett extremt negativt NAO. Ett negativt NAO resulterar i att lågtryck som bildas över Atlanten tar en bana som är antingen söder eller norr om oss och lämnar därmed öppet för kyligare luft från Ryssland eller Arktis att svepa in över oss, förklarar Åke Johansson, forskare inom meteorologi på SMHI.

Svängningar i atmosfären över Nordatlanten

Storskaliga svängningar i väderläget är oftast förklaringen till varför det periodvis blir kallt eller milt vintertid. Den nordatlantiska oscillationen, NAO, är en naturlig svängning i atmosfären över Nordatlanten. För att kvantifiera NAO används vanligtvis någon form av NAO-index som ofta baserar sig på tryckskillnaderna mellan Azorerna och Island. Om tryckskillnaden mellan dessa områden är liten eller negativ resulterar det i ett negativt NAO-värde.

Jämförelse med andra kalla perioder

Många har de kalla vintrarna 2009-2010 och 2010-2011 i färskt minne, vintrar som periodvis också hade extremt negativt NAO-index. I en rangordning av 440 vintermånader (december, januari, februari) under perioden 1865-2011 kom december 2010 och december 2009 på plats 3 respektive 8. De båda månaderna återfinns alltså i den extrema negativa delen av fördelningen.

– Den senaste 31-dagarsperioden är någonstans mitt emellan dessa två extrema värden, vilket betyder att vi just har upplevt en period av extremt negativ NAO. Vi har också haft mycket kallt över nordöstra Europa, vilket är helt konsistent med denna extrema negativa NAO, säger Åke Johansson.

Prognos för NAO-index

Idag utfärdas NAO-prognoser för upp till några veckor av den amerikanska vädertjänsten NOAA. Även om det varit en period med negativa värden, kan NAO ändra sig snabbt. Förutsägbarheten hos NAO är något längre än vanliga väderprognoser men ändå begränsad till någon eller några veckor.

– Prognoserna för NAO-index visar att det blir något mindre negativt framöver, men ändå ingen indikation på någon egentlig återgång till normalt vårväder, säger Åke Johansson.
 

NAO-index Februari-Mars 2013
Tryckskillnaderna mellan Azorerna och Island används ofta för att sammanställa NAO-index. På bilden visas ett mått på tryckets avvikelse från det normala (tryck-anomali) under perioden 21 februari-23 mars 2013, vilket i detta fall ger ett negativt NAO-index. Vintertid gör detta att kyligare luft från Ryssland eller Arktis kan svepa in över Skandinavien. Förstora Bild
Surface Air Temperature Februari-Mars 2013
Under perioden 21 februari-23 mars har kall luft legat över ett band från västra Europa mot Sibirien samt över östra USA, medan ett temperaturöverskott har funnits över Grönland och delar av Kanada samt över sydöstra Europa och Mellanöstern. Detta mönster med fyra poler runt Nordatlanten är typiskt då NAO är negativt. Förstora Bild