Kurs i hydrologisk modellering med HYPE-modellen

Nu har anmälan öppnat för SMHIs sommarkurs i hydrologisk modellering med HYPE-modellen. SMHI ger 2016 års kurs den 25-26 augusti. Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om hydrologisk modellering med HYPE-modellen.

Kursen blandar föreläsningar med praktiska övningar. Målet är att ge en överblick över modellstrukturen och hur man använder modellen.

Årets fokus

I år kommer speciellt fokus riktas mot att sätta upp nya områden och att ändra upplösning, respektive kalibrering med stegvis parameteruppskattning där man använder data från flera källor.

Kursen är avgiftsfri och öppen för alla som vill lära sig mer om HYPE-modellen och storskalig användning av den. Deltagarna förväntas dock stå för sina egna kostnader för resor och uppehälle.

Mer information

För mer information om kursen, se Kursinformation om HYPE-kurs 2016 eller kontakta . Anmälan sker via anmälningsformuläret för HYPE-kursen.