Kunskapsuppbyggnad ger klimatinformation för Afrika

Sex vetenskapliga artiklar som ska tas med i FN:s klimatpanels specialrapport om 1,5 grads global uppvärmning. Det är resultatet av ett samarbete mellan forskare från i huvudsak Sverige och Afrika, med stöd av CORDEX nätverk. Samarbetet har stärkt det afrikanska forskningssamhället inom klimat, och sex forskare från samarbetet har också valts ut som huvudförfattare till olika kapitel i FN:s klimatpanels nästa stora klimatrapport.

Samarbetet mellan svenska och afrikanska klimatforskare inom CORDEX har pågått sedan 2011, och visar nu hur kunskapsuppbyggnad i Afrika ger möjlighet för fler forskare att bidra till det viktiga världsomspännande arbetet med att bygga upp kunskap om global uppvärmning och dess påverkan på samhället.

Under 2017 och 2018 fortsatte samarbetet med en workshop-serie som fokuserade på att skriva vetenskapligt granskade artiklar. Artiklarna som baserades på CORDEX regionala och de globala modellerna från dataarkivet CMIP5, fokuserar på en förstahands analys av regional klimatförändring i Afrika vid en 1,5 eller 2 graders global uppvärmning. De första sex artiklarna har alla accepterats för publicering och kommer att ingå i FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapport om en global uppvärmning med 1,5 grad.

Grigory Nikulin
Grigory Nikulin, forskningsledare på SMHI Rossby Centre

– Artiklarna är skrivna på ett koordinerat sätt och bidrar till FN:s klimatpanels rapport om en global uppvärmning med 1,5 grader. Det är ett viktigt steg för det afrikanska klimatforskningssamhället. Alla forskare som har varit involverade i att skriva artiklarna är väldigt motiverade att fortsätta med ett samordnat arbete kring klimatförändringen och effekterna för Afrika, säger Grigory Nikulin, forskningsledare inom klimat på SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre och involverad både i CORDEX nätverk och i forskningssamarbetet med Afrika.

Sex av deltagarna i forskningssamarbetet har också valts ut som huvudförfattare till olika kapitel i FN:s klimatpanels nästa stora klimatrapport, AR6.

Långsiktigt samarbete

Samarbetet, kallat CORDEX-Africa Analysis Campaign, har pågått sedan 2011 med sammanlagt elva workshops. Arbetet startade med en första fas 2011-2013 finansierad av START, ett globalt initiativ för analys, forskning och utbildning. Därefter var arbetet vilande under två år i brist på finansiering, men togs upp igen 2015 med en andra fas efter att ha fått finansiering från den svenska regeringen via Sida.

Syftet med CORDEX-Africa Analysis Campaign är att träna unga klimatforskare på att analysera klimatsimuleringar för Afrika och på att skriva vetetskapligt, såväl som att engagera användare av klimatinformation i både sektorsspecifika och regionala applikationer. Det är fyra regionala team, västra, centrala, östra och södra Afrika, som undersöker specifika frågor för respektive region, samt en grupp för sårbarhet-påverkan-anpassning (Vulnerability-Impact-Adaptation, VIA) som tittar på påverkan från klimatförändring på sektorer som hälsa, biodiversitet, jordbruk och hydrologi.

CORDEX, Coordinated Regional Downscaling Experiment, bildades inom klimatforskningsprogrammet WCRP för att koordinera regional klimatmodellering och ta gram högupplösta regionala klimatprojektioner.

Vetenskapliga artiklar

Lennard C, Nikulin G, Dosio A and Moufouma-Okia W (2018) On the need for regional climate information over Africa under varying levels of global warming, Environ. Res. Lett., doi:10.1088/1748-9326/aab2b4

Nikulin G, Lennard C, Dosio A, Kjellström E, Chen Y, Hänsler A, Kupiainen M, Laprise R, Mariotti L, Fox Maule C, van Meijgaard E, Panitz H-J, Scinocca J F and Somot S (2018) The effects of 1.5 and 2 degrees of global warming on Africa in the CORDEX ensemble, Environ. Res. Lett., doi:10.1088/1748-9326/aab1b1

Klutse N A B, Ajayi V, Gbobaniyi E O, Egbebiyi T S, Kouadio K, Nkrumah F, Quagraine K A, Olusegun C, Diasso U J, Abiodun B J, Lawal K A A, Nikulin G, Lennard C and Dosio A (2018) Potential impact of 1.5°C and 2°C global warming on consecutive dry and wet days over West Africa, Environ. Res. Lett., doi:10.1088/1748-9326/aab37b

Maure G A, Pinto I, Ndebele-Murisa M R, Muthige M, Lennard C, Nikulin G, Dosio A and Meque A O (2018) The southern African climate under 1.5° and 2°C of global warming as simulated by CORDEX models, Environ. Res. Lett., doi:10.1088/1748-9326/aab190

Pokam Mba W, Longandjo G-N, Moufouma-Okia W, Bell J P, James R, Vondou D A D, Haensler A, Fotso Nguemo T C, Guenang G M, Djiotang Tchotchou A L, Kamsu-Tamo P H, Takong R R, Nikulin G, Lennard C and Dosio A (2018) Consequences of 1.5°C and 2°C global warming levels for temperature and precipitation changes over Central Africa, Environ. Res. Lett., doi:10.1088/1748-9326/aab048

Osima S, Indasi V, Zaroug M, Edris H, Gudoshava M, Misiani H, Nimusiima A, Anyah R, Otieno G, Ogwang B, Jain S, Kondowe A, Mwangi E, Lennard  C, Nikulin G,  Dosio A (2018) Projected Climate over the Greater Horn of Africa under 1.5 °С and 2°С global warming, Environ. Res. Lett., doi: 10.1088/1748-9326/aaba1b