Koldioxidhalten i atmosfären nu över 400 ppm

Det globala genomsnittet för halten koldioxid i atmosfären har nått den både symboliska och betydande milstolpen 400 miljondelar (ppm) för första gången 2015. Det skriver världsmeteorologiorganisationen WMO i sin årliga Greenhouse Gas Bulletin.

Tidigare har koldioxidhalten i atmosfären nått 400 ppm under enstaka månader och på enstaka platser. Aldrig tidigare har halter på denna nivå noterats som ett globalt genomsnitt för ett helt år, enligt WMO (World Meteorological Organisation).

Mätstationen i Mauna Loa på Hawaii, som är den station som övervakat växthusgaserna längst, förutsäger att halterna kommer att stanna över 400 ppm under hela 2016 och inte sjunka under denna nivå under många generationer framöver.

El Niño bidrog

Den starka El Niño som startade 2015 och höll i sig under inledningen av 2016 spädde på koldioxidhalterna i atmosfären. I tropiska regioner gav den torka, som minskade kapaciteten hos koldioxidsänkorna skog och vegetation, och värme som minskade havets förmåga att binda koldioxid. Idag absorberar dessa sänkor ungefär hälften av koldioxidutsläppen, men det finns en risk att de blir mättade, vilket skulle öka andelen av den utsläppta koldioxiden som stannar i atmosfären. 

Klimatförändringen fortsätter

WMOs generalsekreterare Petteri Taalas säger i ett pressmeddelande att år 2015 inledde en ny era av optimism och klimataktion med Paris-avtalet, men att det också gick till historien som markör för en ny era av verkliga klimatförändringar med rekordhöga växthusgashalter i atmosfären:

– El Niño har försvunnit. Klimatförändringen är kvar. 

Taalas lyfter de goda nyheterna kring utfasningen av HFC, väte-fluor-kol-föreningar, men pekar på att om världen inte sänker utsläppen av koldioxid, som starkast bidrar till den förstärkta växthuseffekten, kan inte klimatförändringarna hanteras och temperaturökningen hållas under två grader över den förindustriella nivån.

– Koncentrationen av koldioxid i atmosfären fortsätter att öka för varje år som går. Det kommer den i princip att göra så länge utsläppen är större än noll, och än syns inga tecken på att utsläppen minskar, säger Gustav Strandberg, forskare på SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Atmosfärshalter av växthusgaser

Enligt statistik från WMO var de globala halterna 2015 för

  • koldioxid (CO2) 400,0 ppm* (miljondelar)
  • metangas (CH4) 1845 ppb** (miljarddelar)
  • lustgas (N2O) 328 ppb (miljarddelar).

I WMOs årliga sammanställning över växthusgaser står att läsa ökningen mellan år 2014 och 2015 var större än tidigare år och större än genomsnittet de senaste 10 åren. Den El Niño som rått har inte bara minskat vegetationens kapacitet att ta upp koldioxid, den har också ökat koldioxidutsläppen från skogsbränder.

* ppm utläses ”parts per million” vilket står för ”miljondelar”, 1 ppm = 0,0001 %

**ppb utläses ”parts per billion” vilket står för ”miljarddelar”, 1 ppb = 0,0000001 %