Koldioxidhalten i atmosfären når nya rekordnivåer

Koldioxidhalten i atmosfären har nu nått den högsta nivån på 800 000 år, enligt världsmeteorologiorganisationen WMO:s årliga rapport om växthusgaser i atmosfären. Det globala genomsnittsvärdet för koldioxid i atmosfären är 403,3 ppm för 2016. Orsaken till ökningen är en kombination av mänskliga utsläpp och en stark El Niño. 

WMO:s rapport Greenhouse Gas Bulletin 2016 säger att den snabba ökningen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären kan starta förändringar i klimatsystemet som aldrig tidigare förekommit. Förändringarna kan leda till svåra ekologiska och ekonomiska störningar.

– Utan snabba nedskärningar i utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser kommer vi att nå farliga temperaturökningar i slutet av detta århundrade, långt över målet satt i klimatavtalet från Paris. Framtida generationer kommer att ärva en mycket mer ogästvänlig planet, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande.

– Koldioxid stannar i atmosfären i hundratals år och ännu längre i haven. Fysikens lagar gör att vi står inför en mycket varmare, mer extremt klimat i framtiden. Det finns inte något trollspö som tar bort koldioxiden från atmosfären, fortsätter Petteri Taalas.

Senast jorden upplevde jämförbara förhållanden av koldioxidkoncentrationer i atmosfären var för 3-5 miljoner år sedan, då temperaturen var 2-3 grader varmare och havsnivån var 10-20 meter högre än nu.

– Under 500 000 år, och antagligen mer, så varierade visserligen koldioxidhalten, men den gjorde det inom ett tydligt intervall på cirka 180-300 ppm. Idag ligger vi på halter över 400 ppm, och det beror till störst del på mänskliga utsläpp av koldioxid, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

Det är bråttom

Imorgon släpper FN:s miljöprogram, UN Environment (UNEP), en rapport om utsläpp av växthusgaser. I rapporten spårar man de politiska åtagandena som världens länder gjort för att minska utsläppen och analyserar hur dessa kommer att omsättas i utsläppsminskningar fram till 2030. Rapporten kommer att tydligt visa skillnaderna och vad som behövs för att överbygga dessa.  

– Siffrorna ljuger inte. Vi släpper fortfarande ut alldeles för mycket och det behöver vändas. De senaste åren har vi sett ett enormt uppsving i förnybar energi, men nu måste vi fördubbla våra ansträngningar för att försäkra att dessa nya låg-kol-teknologier kan frodas. Vi har redan många lösningar för att möta utmaningen. Vad vi behöver är en global politisk vilja och en ny känsla av att det är bråttom, säger Erik Solheim, chef för FN:s miljöprogram UNEP.

Tillsammans skapar WMO:s rapport om växthusgaser och UNEP:s rapport om utsläpp en vetenskaplig grund för beslutsfattare på FN:s klimatmöte i Bonn den 6-17 november 2017.

Atmosfärshalter av växthusgaser

Enligt statistik från WMO var de globala halterna 2016 för

  • koldioxid (CO2) 403,3 ppm* (miljondelar)
  • metangas (CH4) 1853 ppb** (miljarddelar)
  • lustgas (N2O) 328,9 ppb (miljarddelar).

I WMOs årliga sammanställning över växthusgaser framgår att ökningen mellan år 2015 och 2016 delvis berodde på den starka El Niño som rådde 2015-2016, och som skapade torka i tropiska regioner och minskade upptaget av koldioxid i skog, vegetation och hav vilka normalt sänker koldioxidhalten i atmosfären. 

Koldioxidhalt i atmosfären
Ökningstakten av koldioxidhalten (CO2) i atmosfären de senaste 70 åren är nära 100 gånger så stor som efter slutet av den senaste istiden. Utifrån observationer har så kraftiga förändringar av koldioxidhalten i atmosfären aldrig tidigare skett. De senaste 800 000 åren har koldioxidhalten stannat under 280 ppm (förindustriella värden), men nu har den alltså ökat till 403,3 ppm. Illustration WMO/SMHI Förstora Bild

* ppm utläses ”parts per million” vilket står för ”miljondelar”, 1 ppm = 0,0001 %

**ppb utläses ”parts per billion” vilket står för ”miljarddelar”, 1 ppb = 0,0000001 %