Klimatvisualisering vid Köpenhamnsmötet

I samband med det stora klimatförhandlingsmötet i Köpenhamn, COP 15, deltar SMHI vid flera olika sidoarrangemang. Här presenteras bland annat fakta om klimatförändringar, klimatforskning och nya sätt att visualisera klimatfrågan.

I samband med klimatförhandlingarna under COP15 den 7-18 december arrangeras en rad utställningar och sidoarrangemang.

SMHI-representanter kommer att finnas på plats mellan den 10 -16 december som klimatpresentatörer vid flera olika arrangemang. Genomgående tema är klimatvisualisering, det vill säga nya verktyg för att analysera och förklara de komplexa data som ligger till grund för analyser och scenarier för vårt framtida klimat.

Några frågeställningar som belyses är hur framtidsscenarierna ser ut och vilka handlingsalternativ som finns för att minska utsläppen av växthusgaser.

Deltagande sker inom ramen för arrangemang av Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR. Bakom arbetet med klimatvisualisering står CSPR och Norrköpings Visualiseringscenter tillsammans med en rad internationella aktörer, t ex Hamburg planetarium och Max Planck-institutet för meteorologi. Centrum för klimatpolitisk forskning är ett samarbete mellan SMHI och Linköpings universitet.

Kontaktpersoner SMHI

Klimatforskare och experter som deltar i klimatvisualisering:

Anna Lilja, klimatforskare: anna.lilja@smhi.se, 011-495 8575 . Finns på plats i Köpenhamn 10-11 december.

Elin Löwendahl, klimatexpert: elin.löwendahl @smhi.se, 011-495 8715 . Finns på plats i Köpenhamn 10-16 december.

Gustav Strandberg, klimatforskare: gustav.strandberg@smhi.se, 011- 495 8268. Finns på plats i Köpenhamn 12-14 december.

Frågor kring klimatforskning, modellering och scenarier kan även ställas till:

Markku Rummukainen, klimatexpert: markku.rummukainen@smhi.se, 011-495 86 05