#Klimatprat med SMHIs forskare och experter – Vad är det som händer med klimatet?

I Almedalen tisdagen den 4 juli kl 13-14 arrangerar SMHI #Klimatprat - Vad är det som händer med klimatet? Då kan du prata med våra forskare och experter om klimat, vatten och hav.

När klimatet förändras ger det många effekter – förutsättningarna i naturmiljön förändras och samhället måste anpassa sig till de nya förhållandena.

På SMHI tar vi fram kunskap om hur klimatet förändrats historiskt, hur det ser ut idag och hur det kan bli i framtiden. Vi arbetar med allt ifrån data- och kunskapsinsamling till verktyg, tjänster, kunskapsspridning och forskning inom klimat, klimateffekter och klimatanpassning. I Almedalen medverkar våra forskare och experter i flera seminarier, och nu har du möjligheten att prata direkt med dem och ställa dina frågor om klimatet. 

Detta samtal äger rum inom ramen för #Klimatprat ”Mötesplats – från Arktis till Almedalen”, en arena där forskningsrådet Formas samlar viktiga klimataktörer för att diskutera framtidens gemensamma klimatarbete.

Tid: Tisdagen 4 juli kl 13-14
Plats: Formas Mötesplats – från Arktis till Almedalen, Strandvägen H523

Signild Nerheim och Gustav Strandberg är två av SMHIs experter som medverkar i #Klimatprat.

Medverkande

  • Anna Eklund, hydrolog
  • Gustav Strandberg, klimatforskare
  • Signild Nerheim, oceanograf
  • Lena Viktorsson, oceanograf
  • Helén Andersson, forskare oceanografi och havsmiljö
  • Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
Porträtt på SMHIs forskare och experter som medverkar vid #Klimatprat i Almedalen
Tag chansen att prata med SMHIs forskare och experter (övre raden från vänster) Anna Eklund, hydrolog, Gustav Strandberg, klimatforskare och Signild Nerheim, oceanograf, (nedre raden från vänster) Lena Viktorsson, oceanograf, Helén Andersson, forskare oceanografi och havsmiljö, samt Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning SMHI, på Formas Mötesplats – från Arktis till Almedalen, Strandvägen H523.