Klimatperspektiv in i svensk havsplanering

Hur klimatet påverkar havet är en viktig del i en hållbar havsplanering. Nu ska de senaste beräkningarna för hur ett förändrat klimat kan komma att påverka Östersjön och Västerhavet in i den pågående svenska havsplaneringen.

I Sverige leder Havs- och vattenmyndigheten arbetet med att ta fram planer för hur havet ska användas på ett hållbart sätt, nu och i framtiden. De har utvecklat verktyget Symphony som beräknar summan av alla olika verksamheters påverkan på havets ekosystem.

Nu ska Symphony uppdateras med den senaste informationen om hur ett klimat i förändring kan komma att påverka havet i framtiden och hur det i sin tur påverkar ekosystemet. Detta ska göras med beräkningar gjorda av SMHI.

– Då kan vi identifiera områden som blir särskilt utsatta för både klimatförändringar och annan miljöpåverkan. Det är viktigt för strategisk planering, åtgärdsarbete och bevarandefrågor i Östersjön, säger Linus Hammar, utredare på Havs-och vattenmyndigheten.

Projektdeltagare ClimeMarine
Iréne Wåhlström, SMHI, Per Jonsson, Göteborgs universitet, samt Elin Almroth Rosell och Matthias Gröger, SMHI arbetar i projektet ClimeMarine. Projektet ska föra in de senaste beräkningarna över hur ett förändrat klimat kan komma att påverka Östersjön och Västerhavet i den pågående svenska havsplaneringen.

Dialog underlättar utformning

Projektet har kontakt med kommuner och länsstyrelser längs kusten för att klimatinformationen ska bli användbar för dem.

– Det är ingen tvekan om att klimatförändringar kommer att slå hårt mot kustkommuner och påverka havet på flera sätt. De vill ha mycket detaljerad information, samtidigt som vi vet att det finns osäkerheter i den antagna utvecklingen som vi måste förhålla oss till och förmedla på bästa möjliga sätt. Här är användardialogen ett bra verktyg att nå förståelse för vilken information som behövs och hur den ska utformas, säger Iréne Wåhlström, forskare på SMHI och projektledare för ClimeMarine.

ClimeMarine har finansierats av Formas inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat.