Klimatmodeller diskuteras på konferens i Lund

Över 200 forskare från hela världen träffas i nästa vecka i Lund för att utvärdera de senaste årens utveckling av regionala klimatmodeller. Modellerna har utvecklats mycket de senaste åren och de kan förfinas ytterligare för att ge ännu bättre stöd i förberedelserna för ett framtida klimat.

Att det pågår en klimatförändring som till största del är orsakad av människan fastställdes i fjol i den vetenskapliga grunden för IPCCs femte utvärderingsrapport om klimatförändringen.

För att förbereda samhället på den kommande förändringen arbetar forskare runt om i världen med att skapa klimatmodeller och klimatscenarier som beskriver hur klimatet kommer att förändras på olika platser.

– Vi är nu på väg mot nästa generations regionala klimatmodeller. De beskriver inte bara de fysikaliska processerna i atmosfären, utan tar ett större perspektiv där vi ser samverkan i hela jordsystemet, mellan atmosfär, hav och land, sjöar och biogeokemi, och hur det påverkar klimatet, säger Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Mer kompletta modeller

Erik Kjellström, klimatforskare och chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.
Erik Kjellström, klimatforskare och chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre

Forskare kommer att diskutera utveckling av de högupplösta regionala klimatmodellerna i Lund. IPCCs femte rapport innehåller en utvärdering av de klimatmodeller som används. Rapporten pekar på att modellerna förbättrats sedan föregående utvärdering. Forskning visar också att modellerna kan förbättras ytterligare för att ge ännu bättre kunskap om det framtida klimatet.

– Vi utvecklar modellerna hela tiden så att de ännu bättre kan representera småskaliga fenomen, som till exempel häftiga skyfall och lokala vindar. I framtiden kommer vi också på ett bättre sätt kunna ta med beräkningar av påverkan från aerosolpartiklar i atmosfären och processer kopplade till havet, berättar Erik Kjellström.

Konferens i Lund

Drygt 200 forskare samlas i Lund den 16-19 juni för att granska utvecklingen i regional klimatmodellering de senaste fem åren, diskutera öppna frågor och utmaningar och inhämta idéer för utveckling kommande år. Konferensen arrangeras för tredje gången, efter att tidigare ha ägt rum 2009 och 2004.

Huvudarrangörer är Lunds universitet, SMHI och Internationella Baltex-sekretariatet vid forskningscentret Helmholtz-Zentrum Geesthacht i Tyskland tillsammans med Danmarks Meteorologiska Institut DMI. Konferensen stöds också av World Climate Research Program (WCRP), världsmeteorologiorganisationen WMO och forskningsrådet Formas.

Regionala klimatberäkningar

Det senaste året har SMHI tagit fram en lång rad regionala klimatberäkningar för olika områden i världen. Arbetet har utförts inom ramen för CORDEX, ett internationellt samarbete mellan klimatforskare för att skapa regionala klimatscenarier.

Global och regional modellutveckling

SMHIs Rossby Centre deltar i utvecklingen av global och regionala klimatmodeller. Enheten leder utvecklingen av den senaste versionen av den globala jordsystemmodellen EC-Earth, som utvecklas inom ett konsortium av europeiska vädertjänster, universitet och det europeiska centret för medellånga väderprognoser (ECMWF). På liknande bidrar Rossby Centre också till ett europeiskt samarbete kring att vidareutveckla det regionala väderprognossystemet HARMONIE till att också kunna användas för klimattillämpningar.

Tillsammans med Lunds universitet och SMHIs oceanografiska forskningsenhet utvecklar klimatforskarna på Rossby Centre även regionala klimatmodeller för att bättre omfatta samverkan mellan atmosfär och land, kopplingar till hav och vegetation, permafrost och biokemi på land.