Klimatforskningen visualiseras med ny teknik

Vad är orsakerna till den globala uppvärmningen, hur ser framtidsscenarierna ut och vilka handlingsalternativ finns för att minska utsläppen av växthusgaser? Klimatfrågan kommer nu att belysas i en ny visualiseringsdom.

Resan rör sig mellan vår planet och Vintergatan. Ett sakta svävande i rymden och snabba inzoomningar ger en känsla för vår plats i solsystemet, men också de förändrade förutsättningar för liv på jorden som människan till stor del är ansvarig för.

Den nya klimatvisualiseringen fokuserar på några av klimatforskningens områden och visar fakta, men också olika scenarier för framtiden. En viktig del är att peka på effekterna av ett förändrat klimat och även vilka lösningar som finns för att minska utsläppen.

Förklarar komplexa data

- Visualisering är ett verktyg inom klimatforskningen för att bättre analysera och förklara de komplexa data som ligger till grund för analyser och prognoser för vårt framtida klimat, säger Tina Neset, projektledare inom Centrum för klimatpolitisk forskning.

- Det här sättet att berätta och presentera ger verktyg och inspiration till att faktiskt agera och verka för en bättre framtidsutveckling. Vi kan vända oss till olika grupper av människor, och de som kommer in här deltar och interagerar med bland annat mentometrar, fortsätter Tina Neset.

På klimatmötet i Köpenhamn

Elin Löwendahl och Weine Josefsson från SMHI.
I en ny visualiseringsdom belyses olika aspekter av klimatfrågan. Elin Löwendahl och Weine Josefsson från SMHI är presentatörer.

Klimatpresentationen kommer att finnas tillgänglig under Almedalsveckan i månadsskiftet juni-juli, men också under det stora internationella klimatmötet i Köpenhamn i december. Visningen sker i en portabel, uppblåsbar dom med plats för 20-talet besökare. Nästa år öppnas Norrköpings Visualiseringcenter där det bland annat blir klimatpresentationer i en nybyggd, större dom.

Samarbete

Bakom arbetet med klimatvisualiseringen står Centrum för klimatpolitisk forskning och Norrköpings Visualiseringscenter tillsammans med en rad internationella aktörer, t ex Hamburg planetarium och Max Planck-institutet för meteorologi. Centrum för klimatpolitisk forskning är ett samarbete mellan SMHI och Linköpings universitet.